Nieuws van het NJi

Regels moeten 18-plussers dienen, niet andersom

Van een wijkteam dat een lasmasker koopt, tot de inzet van zogenaamde 'doorstroomconsulenten'. Tijdens de Learn and Share in Leeuwarden op 18 mei werd veel kennis gedeeld. Deze bijeenkomst over een betere en soepelere overgang van kwetsbare jongeren naar zelfredzame volwassenen was geïnitieerd door het Nederlands Jeugdinstituut, de VNG en Stichting Zwerfjongeren Nederland.

In theater de Bres in Leeuwarden kwamen zo’n dertig mensen vanuit gemeenten uit het hele land bij elkaar. Om te praten over volwassen worden in een land vol ingewikkelde regels en wetten. Algemene conclusie: er moet anders gewerkt gaan worden en regels moeten de jongeren dienen, niet andersom.

Marktplaats

Aan vijf tafels konden mensen die een bijzonder project hadden of een oplossing voor een probleem in de 'keten' hun verhaal vertellen aan de anderen. Op deze manier kon iedereen 'learnen' en 'sharen'. Er werden veel vragen gesteld over en weer. Een snelle ronde langs de tafels.

Vangnet Zaanstad

Vangnet Zaanstad is een opschalingsproject. Dat wil zeggen dat professionals, bijvoorbeeld medewerkers van een wijkteam, bij deze mensen terecht kunnen om raad en daad. Soms op casusniveau, maar meestal meer in het algemeen. Daarnaast denkt Vangnet Zaanstad na over uitdagingen en oplossingen. Die soms buiten de kaders gaan. Zoals het verhaal van de lasser die wel een baan had, maar geen lasapparaat kon betalen. Het wijkteam heeft een budget dat ze vrij mogen besteden en dus kochten ze een lasmasker voor deze meneer.

Friesland: Onderwijs op Maat

Onderwijs op Maat is een project in de startfase. Met deze pilot willen drie mbo-instellingen in Friesland proberen om jongeren weer naar school te krijgen. Geen problemen oplossen, geen therapie, maar naar school. Onderwijs als zorg dus. Niet zorg in de zin van psycho-sociale problemen oplossen (daar is de ggz voor), maar wel om jongeren een goede start mee te geven. Het ministerie van OCW volgt de pilot op de voet.

Gemeente Leeuwarden: Praktijkexperiment

Ongeveer tien kwetsbare jongeren met een jeugdhulpverleden werden jarenlang gevolgd in hun proces: wat komen zij tegen als ze van 17 naar 18 gaan, en dus volwassen zijn volgens de wet? Met die vragen ging het Praktijkexperiment in opdracht van de gemeente Leeuwarden aan de slag. Twee adviezen van het project: begin niet pas op hun 18-de met het aanvragen van een uitkering (maar al veel eerder) en zorg er bij de gemeente voor dat jongeren niet langs allemaal verschillende loketten hoeven voor onderwijs, werk, huisvesting, schuldhulpverlening, zorg en veiligheid.

Gemeente Leidschendam-Voorburg: Doorstroomconsulenten

Ze noemen zich 'Doorstroomconsulenten': meedenken en zorgen voor een betere doorstroom van jongeren die volwassenen worden. De twee ambtenaren die ermee aan de slag gingen, hielden negentig interviews met jongeren, ouders, ambtenaren en zorgaanbieders. Ze schreven een kritisch rapport voor de gemeente: zo kan en moet de interne samenwerking beter en zou het goed zijn om soepeler om te gaan met de regels om zo meer maatwerk te leveren. en: ambtenaren moeten eerst met hun hart en dan pas over euro’s denken.

Gemeente Rotterdam brengt risicojongeren in kaart

Rotterdam telt 125.500 jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Deze jongeren vormen een risico voor de gemeenschap doordat ze overlast en criminaliteit veroorzaken. Daarnaast leveren ze geen bijdrage aan de stad, maar doen ze wel een groot beroep op gemeenschapsgeld. Ook krijgen ze geen passende zorg en ondersteuning. Naast het in kaart brengen van de doelgroep, wil de gemeente Rotterdam jeugdzorgprofessionals allround maken. Nu stopt de jeugdzorg bij 18 jaar. Wellicht kunnen jeugdzorgvoorzieningen doorlopen of is een soepele overgang naar Wmo-voorzieningen mogelijk.

Bron: NJi

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies