Nieuws van het NJi

Reflectietool prikkelt gesprek over toegang tot zorg en ondersteuning

De toegang tot zorg en ondersteuning moet vloeiend verlopen, maar in de praktijk lukt dat niet altijd. Inwoners, professionals en beleidsmedewerkers raken vaak verstrikt in regelgeving en bureaucratie. Daarom lanceert het programma Integraal Werken in de Wijk de reflectietool Ruimte geeft vaart, waarmee het gesprek over de toegang tot zorg en ondersteuning wordt geprikkeld en knelpunten kunnen worden aangepakt.

De reflectietool

De reflectietool gaat vooral over de samenwerking tussen wijkteamprofessionals, beleidsmedewerkers en inwoners. De tool geeft structuur aan de gesprekken die gevoerd worden en helpt bij het verbeteren van de toegang tot zorg en ondersteuning.

De reflectietool biedt hiervoor negen gespreksthema’s die belangrijk zijn voor passende zorg en ondersteuning, variërend van botsende waarden en regelruimte tot samenspel, dwingende systemen en vakmanschap. De tool bestaat verder uit een praatplaat, een schaalvraag, verschillende casussen, stellingen en goede praktijkvoorbeelden of oplossingsrichtingen.

De tool in de praktijk

Onder begeleiding van het programma Integraal Werken in de Wijk is de reflectietool op een aantal plaatsen in de praktijk gebracht, waaronder in Weert. Dat resulteerde in verschillende inzichten. Zo bevestigde de tool voor het CJG in Weert hoe belangrijk het is om een cliënt – ook bij een doorverwijzing – pas los te laten als de problemen daadwerkelijk zijn opgelost. In het verlengde daarvan is het CJG zich meer bewust geworden van het belang om de samenwerking met andere jeugdzorgaanbieders verder aan te halen.

Dompelsessie

De reflectietool kan door een groep betrokkenen gebruikt worden als kwaliteitsscan, maar voor mensen die grondiger aan de slag willen organiseert het programma Integraal Werken in de Wijk speciale dompelsessies. Hierbij wordt de tool samen met beleidsmakers van gemeenten, professionals en vertegenwoordigers van cliënten in de praktijk gebracht. Wilt u een dompelsessie voor uw organisatie? Neem dan contact op met het programma via info@integraalwerkenindewijk.nl. Meer informatie over Integraal Werken in de Wijk is te vinden op de website, www.integraalwerkenindewijk.nl 

Meer informatie

www.integraalwerkenindewijk.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies