Nieuws van het NJi

Reactie NJi op programma Geweld hoort nergens thuis

Met het meerjarenprogramma 'Geweld hoort nergens thuis' maken Rijk en gemeenten zich hard om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade te beperken en de cirkel van geweld - de overdracht van generatie op generatie - blijvend te doorbreken. Dit vraagt om een daadkrachtige aanpak waarbij alle relevante partijen in het belang van het kind samen lerend en reflecterend werken aan een veilig thuis. Het Nederlands Jeugdinstituut onderstreept de noodzaak dat iedereen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en expertise een bijdrage levert aan deze gezamenlijke ambitie.

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren lukt het nog niet om het aantal slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld substantieel te verminderen. Tegelijkertijd is de impact ervan voor slachtoffers en samenleving verstrekkend.

Alleen met een domeinoverstijgende inzet én een lange adem kunnen we het verschil maken voor de getroffen ouders en kinderen. Iedereen heeft een stukje van de puzzel in handen en het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om deze puzzel samen, slim en effectief te leggen. Op die manier voegen we de daad bij het woord dat geweld nergens thuishoort.

Het is bovendien zaak daarbij voort te bouwen op de kennis van ouders, kinderen, professionals en wetenschap. Het Nederlands Jeugdinstituut zal de uitvoering van dit meerjarige, landelijke programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit zijn publieke taak en kennisfunctie actief ondersteunen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies