Nieuws van het NJi

Reactie NJi op Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Met het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd benadrukken de ministers de urgentie om te investeren in een betere zorg voor jeugd. Het is noodzakelijk dat veldpartijen en gemeenten zich scharen achter de urgentie en inhoud van het actieprogramma en in het belang van het kind samen de zorg voor jeugd verder ontwikkelen. Alleen samen kunnen we de zorg voor jeugd naar een hoger plan tillen.

De ambitie om kinderen en hun opvoeders tijdig passende hulp te bieden vraagt om een gezamenlijke domeinoverstijgende inspanning én een lange adem. De keuze voor een meerjarenprogramma maakt het mogelijk om de belangrijkste knelpunten structureel en in onderlinge samenhang aan te pakken. Daarbij gaat het niet zozeer om innovaties maar vooral om lokaal en regionaal een lerende aanpak te ontwikkelen, waarbij cliënten, professionals en gemeenten elkaar aanvullen en versterken. Het Nederlands Jeugdinstituut zal de uitvoering van het actieprogramma vanuit zijn publieke taak en kennisfunctie actief ondersteunen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies