Nieuws van het NJi

‘Praten met ouders maakt hulpverlening effectiever’

Op het Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp verzamelt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) samen met Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie goede voorbeelden uit de praktijk. Een daarvan is Vroeg Erbij van Integrale Vroeghulp Groningen. Het belangrijkste advies van dit expertiseteam: praat met ouders in plaats van over ouders.

Het Vroeg Erbij Team is een multidisciplinair team voor integrale vroeghulp voor kinderen van 0 tot 12 jaar met een vermoedelijke ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen. Voor hen zijn ouders belangrijke en vanzelfsprekende gesprekspartners. Door alles samen met ouders te bespreken, kom je veel sneller tot de kern van wat er nodig is. Ook ontstaat er meer draagvlak voor het vervolgtraject waardoor de kans van slagen groter wordt.

‘Belangrijk in het hele Vroeg Erbij traject is de samenwerkingsrelatie die je met ouders hebt. Niet alleen als casemanager maar ook vanuit het hele team. De ouders zijn een wezenlijk onderdeel van dat team. Voor het Vroeg Erbij team is dat inmiddels vanzelfsprekend, maar elders, bijvoorbeeld in het onderwijs, is dat niet altijd zo. Bij die samenwerking met ouders is transparantie nadrukkelijk een belangrijk onderdeel. Met ouders praten in plaats van over ouders. Je merkt weleens dat men denkt dat je eigenlijk dingen moet voorbespreken voordat je ze met ouders bespreekt. Dat is onterecht.’

Het platform

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het NJi hebben het platform ontwikkeld met financiering van het ministerie van Volksgezondheid. Het biedt overzicht van goede praktijkvoorbeelden van integrale specialistische jeugdhulp en professionals vinden er inspiratie en informatie over de mogelijkheden om integraal te werken

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies