Nieuws van het NJi

Participatie jongeren met psychische problemen

Ruim veertig deelnemers uit negen landen namen van 29 november tot en met 1 december deel aan het derde en laatste peer learning seminar Participation of young people with mental health issues. Het ministerie van VWS agendeerde dit onderwerp tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016. Het doel van de bijeenkomst was om elkaar te inspireren over participatie van jongeren met psychische problemen en om aanbevelingen te formuleren.

Tijdens de bijeenkomst in Rotterdam stond centraal wat jongeren met psychische problemen nodig hebben om in het onderwijs te blijven participeren. De aanwezigheid van ervaringsdeskundige jongeren en vertegenwoordigers van onderwijs en jongerenwerk was hierbij onmisbaar.

Uit de dialoog bleek dat jongeren steeds meer last hebben van prestatiedruk. Een andere uitkomst was dat niet alle psychische problemen van jongeren individueel zijn en dat dit dus ook om een maatschappelijke oplossing vraagt.

Vertegenwoordigers uit onder andere Malta, Finland, Schotland, Koplopers uit Rotterdam en School als Werkplaats uit Leeuwarden presenteerden voorbeeldprojecten over ondersteuning bij psychisch welbevinden en psychische problemen van jongeren op school.

Het tweede deel van het seminar is besteed aan het formuleren van aanbevelingen voor de eindrapportage. Die wordt eind januari verwacht en zal veel voorbeeldprojecten bevatten. Ook in de verslagen van de vorige twee bijeenkomsten zijn good practices te vinden.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies