Nieuws van het NJi

Overdracht Oog voor interactie

Het NJi draagt op 1 juli 2020 het trainingsprogramma Oog voor interactie over aan het ROC van Amsterdam. De training bestaat uit een zestal bijeenkomsten waarin pedagogisch medewerkers hun communicatie met kinderen verbeteren door de inzet van interactievaardigheden.

Het NJi is verheugd dat het succesvolle trainingsprogramma beschikbaar blijft en is ervan overtuigd dat het bij het ROC van Amsterdam in goede handen is. Deze organisatie is als ontwikkelaar, co-auteur en samenwerkingspartner van het NJi altijd nauw betrokken geweest bij het programma Oog voor interactie.

Waarom stopt het NJi met de training?

Het NJi heeft zijn missie, visie en ambitie aangescherpt en richt zich nu op het versterken van zijn publieke en onafhankelijke rol als kennisinstituut voor het brede jeugdveld. Hieruit volgt dat sommige activiteiten niet goed meer passen bij deze nieuwe rol. Daarom verzorgen we sommige trainingen en programma's niet meer zelf. Het programma Oog voor interactie is hier een voorbeeld van.

De overdracht van deze programma's wil niet zeggen dat het NJi ze niet belangrijk vindt. Integendeel: het NJi ondersteunt juist het gebruik van kennis over taal en interactievaardigheden in de kinderopvang. Ook maakt het NJi zich er sterk voor dat deze programma's beschikbaar blijven voor publiek gebruik, maar in dit geval gaat het om marktgerichte activiteiten die beter passen bij een andere partij dan het NJi.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de verdere ontwikkelingen van het trainingsaanbod Oog voor interactie? Of heeft u hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen met het ROC van Amsterdam via trainingKO@rocva.nl.

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies