Nieuws van het NJi

'Organiseer kerstvakantie samen met jongeren'

Het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten komen met een plan en extra geld om speciale activiteiten te organiseren voor en met jongeren, te beginnen in de kerstvakantie. Dat kondigde premier Rutte aan tijdens de persconferentie van 8 december. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) benadrukt het belang om jongeren en het lokale jongerenwerk hierin een actieve rol te geven.

Rutte refereerde aan het feit dat het afgelopen jaar voor jongeren extra zwaar is geweest door de coronamaatregelen. Jongeren voelen zich eenzamer en somberder, en de kansenongelijkheid onder hen neemt toe. Dat kan ook op de langere termijn ingrijpende gevolgen hebben voor deze generatie.

Het NJi adviseert gemeenten voor hun initiatieven vooral een brede pedagogische invalshoek te kiezen en niet puur te redeneren vanuit handhaving en risicogroepen. Wat daarbij werkt is goed luisteren naar de ideeën en behoeftes van de verschillende groepen jongeren en hen verantwoordelijkheid geven voor het organiseren en uitvoeren van activiteiten. Zo stimuleren gemeenten toekomstig burgerschap en voorkomen ze dat jongeren zich van de samenleving afkeren.

Voor het slagen van gemeentelijke jongerenactiviteiten beschrijft het NJi vier noodzakelijke bouwstenen: jongeren betrekken, samenwerken met lokale partners, online en fysiek combineren, en gericht communiceren. Voor iedere bouwsteen geeft het NJi praktische tips.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies