Nieuws van het NJi

Oproep: denkkader caseload wijkteammedewerker

Het programma Integraal Werken in de Wijk (IWW) zoekt drie tot vier gemeenten die mee willen denken over wat men in grote lijnen van de caseload van een wijkteammedewerker kan verwachten.

Het doel is om gemeenten te helpen antwoorden te vinden op caseloadvragen. Ook leren we gezamenlijk hoe om te gaan met sturingsvraagstukken waar een cijfermatig antwoord is gewenst, en waarbij berekeningen alleen niet toereikend zijn.

Aanmelden

Zowel gemeenten die nog zoekende zijn in het bepalen van de caseload als gemeenten die positieve resultaten willen delen, nodigen wij van harte uit.
Update 11 juli 2018: De reactietermijn is helaas verstreken. Heeft u toch interesse om met ons mee te denken? Neem contact op met Denise van der Plaat.

Denkkader caseload

Gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel verantwoordelijkheden bij gekregen, waaronder die voor jeugdhulp en ondersteuning aan de nieuwe doelgroepen binnen de Wmo. In de praktijk blijkt de uitvoering van deze verantwoordelijkheden niet altijd eenvoudig. Zo zijn er geen uniforme richtlijnen die aangeven hoe de toegang tot hulp, door veel gemeenten belegd bij wijk- of buurtteams, vormgegeven moet worden. Gemeenten moeten dus zelf op zoek naar de beste manier om de toegang te organiseren. Vragen die ontstaan, zijn onder meer:

  • Welke taken moet het wijkteam uitvoeren? En welke niet?
  • Welk type professional heeft u daarvoor nodig?
  • Hoeveel heeft u er daarvan nodig?
  • Hoeveel cliënten kan een professional tegelijkertijd helpen?

Met andere woorden: met welke caseload per wijkteammedewerker kan de gemeente rekenen?

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een denkkader voor de caseload voor jeugdhulp ontwikkeld en getoetst in de gemeenten Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren (de HBEL-gemeenten). Wij wisselen graag met u van gedachten over de ervaringen van de HBEL-gemeenten en over wat er nog nodig is om het denkkader toe te kunnen passen in het breder sociaal domein.

Wat gaan we doen en wat levert het op voor u?

U sluit aan bij twee bijeenkomsten van drie uur in september en oktober 2018. Hierin delen we het denkkader en de ervaring van de HBEL-gemeenten. Zo krijgt u inzicht in het denkkader als een mogelijke benadering van caseloadvragen en gaat u in gesprek over de aspecten die een rol spelen bij het bepalen van de caseload. Ook kunt u ervaringen uitwisselen met collega’s uit andere gemeenten. Op deze manier toetsen we het denkkader en doen we nieuwe inzichten op. Naderhand houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen op dit thema.

Over Integraal Werken in de Wijk

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies