Nieuws van het NJi

Oproep: Praktijkinventarisatie pleegzorgaanbieders

Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut zoeken pleegzorgaanbieders die hun praktijkkennis willen delen. Het gaat specifiek over wat u doet om de stabiliteit van pleegzorgplaatsingen te bevorderen en pleegouders te behouden. We gebruiken uw ervaringen om anderen in de sector mee te inspireren. Laat uw stem horen via een korte vragenlijst.

Meer continuïteit is een van de prioriteiten in het verbeteren van de pleegzorg. Het doel van het onlangs gestarte 'Actieonderzoek continuïteit in pleegzorg' is een flinke impuls te geven aan het terugdringen van breakdown en de uitval van pleegouders. Tien pleegzorgaanbieders gaan hier de komende tijd mee aan de slag door in de eigen organisatie een actieplan continuïteit op te stellen en uit te voeren.

Om deze pleegzorgaanbieders te inspireren en de rest van de sector te voeden, willen we graag van u horen wat u nu al doet om stabiliteit van plaatsingen te bevorderen en pleegouders te behouden. Dit is waardevolle praktijkkennis die we goed moeten benutten! We zijn expliciet op zoek naar innovatieve en vernieuwende aanpakken. We willen deze goede voorbeelden delen met de rest van de sector.

Vragenlijst

We stellen het op prijs als iedere pleegzorgaanbieder deze vragenlijst met acht vragen beantwoordt en uiterlijk 5 december 2018 opstuurt naar Stefanie Abrahamse van het Nederlands Jeugdinstituut.

Contact

Meer informatie nodig of vragen? Neem contact op met Stefanie Abrahamse.

'Actieonderzoek continuïteit pleegzorg' is een project van Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut. Het wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Jeugdzorg Nederland NVP NJi Links

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Jeugdzorg Nederland; Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies