Nieuws van het NJi

Oproep: Focusgroep socialevaardigheidsinterventies

Het Nederlands Jeugdinstituut en TNO zijn op zoek naar professionals die willen meedenken over de implementatie van de werkzame elementen van socialevaardigheidsinterventies. Werkt u op een school of bij een gemeente, een hbo-opleiding of een jeugdhulporganisatie en houdt u zich bezig met socialevaardigheidsinterventies? Meld u dan aan voor een van de focusgroepen.

TNO heeft met diverse partners onderzoek gedaan naar werkzame elementen van socialevaardigheidsinterventies voor kinderen en jongeren. De resultaten zijn inmiddels bekend. Samen met u willen we nadenken over hoe we de resultaten breed bekend kunnen maken en kunnen implementeren op een manier die goed aansluit bij uw werkveld.

Bent u in oktober twee uur beschikbaar voor deelname aan een focusgroep? Stuur dan uw naam, functie en organisatie naar de contactpersoon die hieronder vermeld staat bij de vier focusgroepen. Deelnemers krijgen inkijk in de nieuwste inzichten en kunnen kennis uitwisselen met andere professionals. Daarnaast ontvangen ze een vergoeding.

De focusgroepen

Wij zoeken deelnemers voor vier verschillende focusgroepen.

  • Professionals uit het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs die zich bezighouden met bijvoorbeeld screening, begeleiding en de uitvoering van socialevaardigheidstrainingen. Denk aan intern begeleiders, leerkrachten, remedial teachers en leerlingbegeleiders. Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Mirella van den Burg van het Nederlands Jeugdinstituut.
  • Professionals van jeugdhulpaanbieders die socialevaardigheidsinterventies aanbieden en samenwerken met scholen. Denk aan schoolmaatschappelijk werkers en schoolpsychologen bij de opvoedpoli of de GGD. Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Gaby de Lijster van TNO.
  • Professionals van hbo-opleidingen, zoals Pedagogiek en Social Work/SPH, die betrokken zijn bij het keuzeproces voor socialevaardigheidstrainingen binnen het curriculum. Denk aan docenten, onderwijsmanagers, opleidingscoördinatoren en curriculumcommissieleden. Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Mirella van den Burg van het Nederlands Jeugdinstituut.
  • Professionals van gemeenten, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden die kiezen welke interventies er binnen de gemeente of scholen worden ingezet. Denk aan beleidscoördinatoren en beleidsmakers. Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Su'en Verweij van het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; TNO

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies