Nieuws van het NJi

Oprichting kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie

Tijdens een bijeenkomst in april is het kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie opgericht. Het consortium heeft als missie de acceptatie en inclusie van mensen met psychische en/of verslavingsproblemen te bevorderen, door op landelijke schaal aan kennisontwikkeling en -verspreiding te doen. Het NJi is lid van het kennisconsortium.

Uit onderzoek van bureau Mark Bench blijkt dat mensen met werk en mensen die weinig overlast veroorzaken het minst gestigmatiseerd worden. Ook toont de peiling onder 2.400 mensen aan dat respondenten minder stigmatiseerden, naar mate zij meer wisten over psychische aandoeningen en over mensen met een psychische aandoening. Suzan Oudejans van Kenniscentrum Phrenos: “Deze bevindingen onderstrepen dat contact en voorlichting belangrijk zijn, evenals werk hebben en het beperken van overlast. Het mooie aan deze aspecten is, dat er wat aan te doen is.”

Het kennisconsortium heeft voor 2018 en 2019 een kennisagenda opgesteld. De thema’s Jeugd, Leefomgeving en Werk krijgen prioriteit. Het NJi participeert in de werkgroep Jeugd. Jongeren die in de jeugd-ggz behandeld zijn, zien stigmatisering als een van de belangrijkste knelpunten in de zorg.

Onderzoek heeft aangetoond dat (angst voor) stigma ertoe bijdraagt dat jongeren met psychische problemen vaak onnodig laat adequate hulp krijgen. Jongeren geven aan dat zij niet alleen stigma ervaren in verband met hun psychische problemen, maar ook in verband met de hulp die zij daarvoor hebben ontvangen, bijvoorbeeld een ‘jeugdzorgverleden’, ‘pleegkind’ of het stigma van opgroeien in een instelling.

Destigmatisering kan op de lange termijn positieve gevolgen hebben voor de maatschappelijke participatie, het persoonlijk herstel en het psychisch welbevinden van jongeren met psychische problemen, en zal barrières bij het zoeken van professionele hulp verminderen.

Het Kennisconsortium Destigmatisering en sociale inclusie is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos. Al ruim 30 organisaties zijn bij het kennisconsortium aangesloten, zoals Samen Sterk zonder Stigma, cliëntenorganisaties, kenniscentra, ggz-instellingen, UWV en VNG.

Bron: Kenniscentrum Phrenos

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies