Nieuws van het NJi

Opening Platform JEP

Minister Hugo de Jonge (VWS) opent op 8 februari in Utrecht Platform JEP: een website waarop kennis en kunde over polarisatie, extremisme en radicalisering wordt gedeeld. Het platform is voor jeugdprofessionals die niet precies weten hoe ze om moeten gaan met extremistische ideeën bij jongeren. Via de JEP Advieslijn kunnen zij ondersteuning krijgen van experts.

In 2017 constateerde speciaal rapporteur Naïma Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat veel mensen die met jongeren werken soms niet goed weten wat ze moeten doen en met wie ze kunnen overleggen over extremisme en radicalisering. Zij adviseerde om kennis, kunde en interventies te delen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaf opdracht een platform te ontwikkelen: Platform JEP. Dit platform werd opgezet in een samenwerkingsverband van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS), het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Familiesteunpunt Radicalisering, het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting School en Veiligheid.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies