Nieuws van het NJi

'Nieuwe aanpak nodig voor huiselijk geweld'

Er gaat iets 'verschrikkelijk fout' in de aanpak van huiselijk geweld. Professionals moeten meer verantwoordelijkheid nemen in die aanpak. Ook moet er een nationaal rapporteur huiselijk geweld en kindermishandeling komen. Dat staat in het manifest Huiselijk geweld te lijf, ondertekend door beleidsmakers, bestuurders, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen.

Ondanks preventie en hulpverlening, de meldcode en het tijdelijk huisverbod daalt het aantal slachtoffers van huiselijk geweld niet, aldus het manifest. De ondertekenaars pleiten daarom voor het doorbreken van 'hokjesdenken' van professionals. Zij moeten hun verantwoordelijkheid breed opvatten en de grenzen van hun formele taak durven overschrijden. Ook moet altijd duidelijk zijn wie in een bepaald geval de eindverantwoordelijkheid draagt. Op korte termijn moeten professionals lessen trekken uit incidenten en uit goede voorbeelden en elkaars aanpak kritisch bespreken.

Een nationaal rapporteur moet de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling agenderen en monitoren. Daarbij kan hij steun krijgen van lokale of regionale rapporteurs.

De samenleving als geheel moet ophouden met wegkijken, aldus het manifest.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Movisie

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies