Nieuws van het NJi

Niet Thuis. Over-leven en opvoeding in jeugdtehuizen

Het overheidsbeleid is er al decennialang op gericht plaatsing van kinderen en jongeren in een residentiële voorziening terug te dringen. In de Mulock Houwer-lezing reflecteert voormalig NJi-bestuurder Kees Bakker op de ontwikkelingen in de tehuiszorg. Bakker laat zien dat pogingen om het leven en de perspectieven van de tehuiskinderen te verbeteren, bijvoorbeeld door pleegzorg en ambulante jeugdhulp te stimuleren, onvoldoende hebben opgeleverd. ‘De enorme groei van ambulante hulp heeft in vijftien jaar tijd niet geleid tot minder gebruik van residentiële jeugdhulp’, aldus Bakker.

‘Pedagogisch gat’

Daarnaast betoogt Bakker dat we nog steeds niet goed in staat zijn om een grote groep jongeren die in tehuizen verblijven, een veilige en gezonde opvoeding te bieden. In de jeugdzorg is het behandelperspectief dominant en zijn de pedagogische functies onderbelicht.’ Veel kinderen in tehuizen zijn eenzaam en worden eigenlijk pedagogisch verwaarloosd’. ‘Jeugdzorgwerkers zijn passanten’. Bakker spreekt in deze context over een ‘pedagogisch gat’ en pleit voor meer pedagogische kennis en kunde in de jeugdhulp.

Peetouder

Naast een aantal andere maatregelen stelt hij voor het fenomeen peetouder in de jeugdhulp nieuw leven in blazen. Een peetouder is langdurig, persoonlijk betrokken bij het opgroeien van een kind of jongere die niet thuis woont. Zonder die betrokkenheid ontbreekt de ziel in ons systeem, aldus Bakker.

Over de Mulock Houwer-lezing

Meer aandacht genereren voor, en lessen trekken uit, het werk van pioniers, vernieuwers en invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg. Dat is het doel van de Mulock Houwer-lezing, die het Nederlands Jeugdinstituut samen met Defence for Children, de Hogeschool Leiden en met steun van Pro Juventute en de Canon Zorg voor Jeugd jaarlijks organiseert.

Kees Bakker was van januari 2007 tot augustus 2017 voorzitter van de Raad van Bestuur bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Lees hier de volledige tekst van de Mulock Houwer-lezing 2017.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies