Nieuws van het NJi

NJi werkt mee aan evaluatie Jeugdwet

Het Nederlands Jeugdinstituut, NIVEL, de Universiteit Leiden, het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Stichting Alexander zijn begonnen aan de evaluatie van de Jeugdwet. Zij doen dit in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Veiligheid en Justitie, onder begeleiding van ZonMw. De resultaten van de wetsevaluatie worden in het voorjaar van 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Sinds de invoering van de Jeugdwet, op 1 januari 2015, zijn de gemeenten verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg voor kinderen, jongeren en hun ouders, bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen.

De evaluatie is bedoeld om te toetsen of de Jeugdwet een goed juridisch kader biedt voor een effectief stelsel van preventie en jeugdhulp, én of de hulp in de praktijk beter is geworden.

De evaluatie is onderverdeeld in vijf deelstudies:

  • deelstudie 1: de ervaringen van kinderen, jongeren en ouders
  • deelstudie 2: de regierol van de gemeenten
  • deelstudie 3: de ontwikkeling van het zorglandschap
  • deelstudie 4: de aansluiting van het gedwongen kader en de gesloten jeugdhulp
  • deelstudie 5: het wettelijk instrumentarium.

Het Nederlands Jeugdinstituut voert de deelstudies 3 en 4 uit.

Bron: ZonMw; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies