Nieuws van het NJi

NJi pleit voor meerjarige Transformatiemonitor

Laat de evaluatie van de Jeugdwet onderdeel uitmaken van een bredere, meerjarige transformatiemonitor die de verbeterbeweging in de sector meer structureel voedt met sturingsinformatie voor beleid en praktijk. Die conclusie trekt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) uit een analyse van de invoering van de Jeugdwet.

Het Rijk en ZonMW bereiden de evaluatie van de Jeugdwet voor die in 2017 op het programma staat en hebben het NJi om advies gevraagd over hoe dat het beste aangepakt kan worden. Een evaluatie van de Jeugdwet drie jaar na invoering zegt nog weinig over het slagen van de transformatie. Er is veel draagvlak voor de transformatie, maar er zijn ook veel zorgen. Het Nederlands Jeugdinstituut deed onderzoek en concludeert:

  • Beschouw de evaluatie in 2017 als een blik op de eerste fase van een groot bestuurlijk en vakinhoudelijk veranderingsproces. Verwacht niet dat dan alle vragen in deze fase goed te beantwoorden zijn.
  • Breng de focus aan op onderwerpen waarvan belangrijke partijen vinden dat ze in deze fase prioriteit hebben. Dun en breid langs deze weg het aantal evaluatievragen uit.
  • Bouwen, zoeken en verbeteren zullen nog centraal staan. Kinderziektes in de wet vergen wellicht beperkte aanpassingen; voor een algeheel oordeel over de werking van de wet zal het nog te vroeg zijn.
  • Laat een fasegewijze evaluatie van de wet onderdeel uitmaken van een bredere transformatiemonitor die de verbeterbeweging in de sector meer structureel voedt met sturingsinformatie voor beleid en praktijk.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies