Nieuws van het NJi

NJi ondersteunt actieplan voor beter passende zorg

De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS hebben een gezamenlijk actieplan gepresenteerd met als doel de best passende zorg te realiseren, te beginnen bij kwetsbare jongeren die nu in de JeugdzorgPlus wonen. Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut: 'Wij omarmen dit plan en ondersteunen het vanuit onze verantwoordelijkheid als kennisinstituut.'

In het plan staan maatregelen om het leefklimaat in de huidige JeugdzorgPlus te verbeteren, op korte termijn beter passende hulp te bieden en het aantal gesloten plaatsingen in de toekomst te verminderen. Het plan is gemaakt door en voor de brede jeugdsector. Van de Maat: 'Dat is de kracht van het plan. Alle partijen die een rol spelen in het leven van kinderen en hun gezinnen, waaronder ervaringsdeskundigen, hebben meegewerkt aan de totstandkoming ervan en committeren zich eraan.'

Volgens Van de Maat hebben kinderen en jongeren die nu in de JeugdzorgPlus wonen de hoogste urgentie. 'Zij hebben hier en nu onze ondersteuning het hardst nodig. Als we ervoor zorgen dat zij een beter toekomstperspectief krijgen, kunnen we voorkomen dat ze op latere leeftijd nog steeds problemen hebben.'

Individuele aanpak

Het actieplan wil ook voorkomen dat kinderen in de gesloten jeugdhulp terechtkomen. Van de Maat: 'Veel kinderen die nu in de JeugdzorgPlus wonen, hebben een hele geschiedenis van hulpverlening achter de rug. Zij pasten niet in het voorliggende aanbod en kregen daardoor - onbedoeld - niet de hulp die ze nodig hadden. Deze kinderen zijn het beste geholpen met een individuele aanpak die niet begrensd is door een afgebakend aanbod.'

'Als we voor hen passende zorg realiseren, genereren we bovendien nieuwe kennis die we kunnen gebruiken om het jeugdnetwerk beter te maken. Het NJi wil daaraan bijdragen door de werkzame elementen van die passende zorg inzichtelijk en toepasbaar te maken. Zo werken we samen met de beroepspraktijk aan een lerend stelsel dat zich plooit naar kinderen en hun ouders, in plaats van andersom.'

Onderwijs

Van de Maat benadrukt het belang van onderwijs. 'Uit onderzoek weten we dat een instellingsverleden een belangrijke voorspeller is van achterstanden en problemen op latere leeftijd, onder andere bij het vinden van werk. Om een goede plek in de samenleving te kunnen verwerven en achterstanden te voorkomen is onderwijs van cruciaal belang voor deze kwetsbare jongeren.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ); ministerie van VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies