Nieuws van het NJi

NJi: Preventie loont

Met sterke basisvoorzieningen en een samenhangend en goed onderbouwd preventiebeleid kunnen gemeenten de zorgvraag van kinderen, jongeren en ouders verminderen en het jeugdstelsel vernieuwen. Dat stelt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) op basis van literatuuronderzoek naar de effecten van preventie in het jeugdveld.

Preventie is een belangrijk doel van de Jeugdwet waar veel Nederlandse gemeenten nog nauwelijks aan toegekomen zijn. Uit onderzoek blijkt dat de effecten van losse preventieve interventies meestal klein zijn. Toch is preventie volgens het NJi het investeren waard als gemeenten daarvoor een doelgerichte en samenhangende aanpak kiezen. Met interventies waarvan bekend is dat ze werken en er op toezien dat ze goed uitgevoerd worden.

'Of een preventieve interventie slaagt, hangt voor een belangrijk deel af van de pedagogische kwaliteit van de omgeving waarin een kind opgroeit', stelt Johan Kruip van het NJi. 'Naast een geschikte interventie heeft een kind met beginnende problemen ook de steun van zijn ouders en een veilig klimaat in de klas en in zijn vrije tijd nodig.'

Preventie heeft niet alleen een positief effect op het welbevinden van kinderen en jongeren. Uit onderzoek naar preventieve interventies blijkt dat die ook tot kostenbesparingen kunnen leiden, ook al liggen die vaak op andere terreinen dan de jeugdzorg. 'Dat sterkt de gedachte dat een integraal jeugd- en gezinsbeleid nodig is', zegt Johan Kruip. Een voorbeeld van goed onderbouwd samenhangend preventiebeleid op basis van wetenschappelijke kennis is de aanpak wijkprogrammering in Rotterdam.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies