Nieuws van het NJi

Moreel beraad over informatie opvragen bij politie

Vandaag heeft Veilig Thuis Gelderland-Zuid de Nijmeegse wethouder Frings het verslag aangeboden van een bijzondere bijeenkomst. In een 'moreel beraad' dacht een grote groep partijen uit het zorg- en veiligheidsdomein mee over morele dilemma's en professionele waarden in de dagelijkse praktijk van Veilig Thuis.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid nam het initiatief voor dit moreel beraad. In de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld werkt Veilig Thuis met veel partijen samen. Voor een goede samenwerking is het belangrijk om gezamenlijk te reflecteren op het handelen van professionals, op de waarden die daaronder liggen en de afwegingen die ze daarin maken.

Informatie opvragen bij politie

Centraal in dit moreel beraad stond het 'verrijken' bij de politie: informatie over een gezin opvragen bij de politie na een melding bij Veilig Thuis. Het besluit om te verrijken bij de politie is niet alleen een kwestie van protocollen en werkafspraken, maar ook van professionele waarden en afwegingen. Vraag je altijd informatie bij de politie op over een gezin, ongeacht de inhoud van de melding? En bespreek je dit eerst met het gezin of de ouders?

Circa zestig mensen namen deel aan de bijeenkomst, vanuit onder meer sociale wijkteams, ggz, jeugdhulp, reclassering, gemeenten, jeugdbescherming en politie. Gezamenlijk gingen zij op zoek naar de morele dilemma's achter het verrijken bij de politie, en hoe professionals hierin tot de juiste keuze komen. Met het moreel beraad zet Veilig Thuis een nieuwe stap in de verbinding met alle collega's in het lokale en regionale werkveld.

Bert Frings, wethouder zorg en welzijn van de gemeente Nijmegen, nam zelf ook deel aan het moreel beraad. Hij vond het een 'moedige' bijeenkomst. 'Mensen stelden zich kwetsbaar op en gaven bloot waar ze op de werkvloer mee worstelen. Dat vind ik heel waardevol. Voor een goede samenwerking is het van wezensbelang om elkaar en elkaars taal te leren kennen. Wat mij betreft moet dit zeker een vervolg krijgen.'

Samen lerend doen wat werkt

Een moreel beraad biedt de mogelijkheid om gezamenlijk te leren in de praktijk en zo het jeugdveld verder te ontwikkelen. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hecht aan het belang van ‘samen leren en ontwikkelen’ en van ‘doen wat (beter) werkt’. Daarom wil het NJi initiatieven als het moreel beraad stimuleren en onder de aandacht brengen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies