Nieuws van het NJi

Monitor Pleegzorg moet afbreukrisico verkleinen

De nieuwe Monitor Pleegzorg is bedoeld om het risico op het mislukken van een langdurige plaatsing in een pleeggezin te verkleinen. De monitor is ontwikkeld door vijf zorgaanbieders en het Nederlands Jeugdinstituut.

De monitor bestaat uit een aantal vragenlijsten en een handleiding voor het gebruik. Daarmee kan een pleegzorgbegeleider de ontwikkeling van een pleegkind volgen en risico's op een voortijdige afbreking, een zogenaamde breakdown, signaleren.

Op basis van de monitorinformatie kan een pleegzorgbegeleider met pleegouders, ouders en pleegkinderen afspraken maken over de begeleiding. De monitor is ontwikkeld voor de langdurige pleegzorg, waarbij het doel is dat het kind tot zijn 18e opgroeit in het pleeggezin.

De monitor levert ook op team-, organisatie- en landelijk niveau gegevens op over hoe pleegkinderen, pleegouders en ouders de pleegzorg ervaren. Aanbieders van pleegzorg kunnen die informatie gebruiken om hun aanbod te verbeteren.

De Monitor Pleegzorg is ontwikkeld in samenwerking met zorgaanbieders De Rading, Horizon, Kompaan en de Bocht, Parlan en Youké, ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies