Nieuws van het NJi

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp: doe mee

Heeft u vanuit uw gemeente of samenwerkingsverband passend onderwijs de ambitie dat ieder kind naar school gaat? Bent of voelt u zich verantwoordelijk voor goede afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp om die ambitie mogelijk te maken? En wilt u de effecten van uw beleid meten en bijsturen? De Monitor Aansluiting Onderwijs brengt in kaart in hoeverre betrokken partners op dit moment samenwerken.

De monitor benadrukt daarbij het perspectief van scholen en hulpverlening en de tevredenheid van ouders en leerlingen. Deze informatie helpt om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. De monitor voedt het gesprek tussen samenwerkingsverbanden en gemeenten in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO) en ondersteunt zo het vormgeven van beleid en het houden van regie.

Dit levert de monitor op:

  • Actuele cijfers over jeugd en jeugdhulpgebruik in relatie tot gegevens over onderwijs in de regio.
    Denk aan cijfers die bijvoorbeeld duiden hoe in uw regio de jeugdpopulatie eruit ziet en hoe zij opgroeit. Hoeveel jeugd schoolgaand is, hoeveel jeugd gebruikmaakt van jeugdhulp én onderwijsondersteuning en hoeveel thuiszitters en voortijdig schoolverlaters uw regio telt. Het is mogelijk om gemeentelijke cijfers te vergelijken met alle gemeenten in Nederland of met gemeenten van gelijke grootte. Dit onderdeel van de monitor is publiek toegankelijk.
  • Informatie over samenwerking en tevredenheid.
    Op basis van vragenlijsten die in uw regio verspreid worden onder ouders, jongeren, beleidsmedewerkers en uitvoerende professionals in onderwijs en jeugdhulp krijgt u informatie over hoe het gesteld is met de samenwerking. Herhaalde afname van de vragenlijsten, bijvoorbeeld eens per jaar, kan vorderingen of juist stagnatie inzichtelijk maken. Dit kan aanleiding geven tot een nadere analyse met vragen als: Hebben we onze ambities verwezenlijkt en onze doelen behaald? Wat voor effect hebben ingezette activiteiten in de regio op de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp? Herkennen we dit? Wat vinden we ervan? Dit onderdeel van de monitor is alleen voor de regio toegankelijk.

Aanmelden en meer informatie

Meedoen kan op verschillende manieren: alleen al beschikbare actuele cijfers gebruiken, of die cijfers combineren met de afname van vragenlijsten in de regio.
U doet mee als regio. Dat wil zeggen in combinaties van de samenwerkingsverbanden primair onderwijs, samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en gemeenten.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies