Nieuws van het NJi

'Maatwerk nodig om thuiszitten tegen te gaan'

Tijdens de Landelijke Actieweek Thuiszitters, van 1 tot en met 8 juni, vinden diverse activiteiten plaats rondom dit onderwerp en de aanpak van de problematiek. Want ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren zitten er nog steeds veel jongeren thuis. Maar om hoeveel thuiszitters gaat het eigenlijk? En hoe krijg je hen weer naar school?

4.215 langdurige thuiszitters

In het schooljaar 2016/2017 zijn er 4.215 langdurige thuiszitters. Dit zijn leerlingen die langer dan 3 maanden ongeoorloofd niet naar school zijn geweest. De laatste jaren is er nog steeds sprake van een stijging. Vincent Fafieanie, senior adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut: 'Dit lijkt misschien weinig, maar ieder kind heeft recht op onderwijs. Thuiszitten is geen optie.'

Cijfers Thuiszitters 2018 nieuws van het NJi

Verzuim

Van de 4.215 thuiszitters gaat het bij 1.700 meldingen om situaties van absoluut verzuim. Bij absoluut verzuim is een leerplichtig kind niet ingeschreven op een school. In de overige 2.515 gevallen gaat het om relatief verzuim langer dan drie maanden. Een leerling staat dan wel ingeschreven op school, maar is niet aanwezig tijdens les- of praktijktijd. 'Schooluitval kent vele oorzaken die per leerling verschillen', aldus Fafieanie. 'Er kunnen bijvoorbeeld problemen met leren zijn, psychische belemmeringen of spanningen thuis.'

Hoe krijg je een thuiszitter weer naar school? Een eenduidige oplossing bestaat niet. Het gaat altijd om maatwerk. Maatwerk wordt mogelijk als alle betrokkenen – ook de thuiszitter zelf én zijn ouders - met elkaar samen werken. Vincent Fafieanie: 'Wees daarbij creatief en handel vanuit de bedoeling van wet- en regelgeving. Door goed naar een kind te luisteren en de ouders te betrekken, ontstaat er een basis waarmee je een passende aanpak tot stand kunt brengen. Neem de jongen of het meisje dus altijd serieus. Dat lijkt een open deur, maar daar ligt wel de sleutel', aldus Fafieanie. 'Zoek met hem of haar welke eerste stap gezet kan worden. Hoe klein die stap ook is. Dat kleine stapje kan van grote betekenis zijn'.

Investeer in partnerschap met ouders

In het leven van kinderen en jongeren zijn ouders de belangrijkste personen. Fafieanie: 'Werk daarom met elkaar samen vanuit partnerschap met ouders. Zorg dat zij zich gehoord en gesteund voelen. Investeer vanaf de start in de relatie met hen. Leer elkaar kennen en spreek verwachtingen uit. Wat zijn de zorgen, wat zijn de wensen én wat zijn hun krachten?'

Preventieve aanpak op alle leefgebieden

Tot slot: preventieve activiteiten zijn succesvoller dan activiteiten gericht op leerlingen die al zijn uitgevallen. 'Een gezamenlijke preventieve aanpak, gericht op meerdere leefgebieden van een leerling, werkt nog altijd beter. Wil je schooluitval voorkomen, dan moet je aandacht geven aan zowel de thuissituatie als de vriendengroep, als de school en plekken waar de leerling zijn of haar vrije tijd rond brengt.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies