Nieuws van het NJi

Leeftijdsgrens pleegzorg van 18 naar 21 jaar

Jongeren kunnen vanaf 1 juli tot hun 21e in hun pleeggezin blijven. Dat hebben het Rijk, de VNG en Jeugdzorg Nederland afgesproken. Tot nu toe stopte pleegzorg met 18 jaar. Mariska de Baat, pleegzorgdeskundige bij het Nederlands Jeugdinstituut, is blij met de verlenging. 'Zo krijgen pleegjongeren meer tijd om toe te groeien naar zelfstandigheid en hun opleiding af te maken. Jongeren gaan in Nederland gemiddeld op hun 24e uit huis; van pleegkinderen kun je niet verwachten dat zij daar eerder aan toe zijn. Zij hebben soms juist wat extra ondersteuning nodig.'

Volgens de Jeugdwet stopt pleegzorg als een kind 18 jaar wordt. Verlenging tot 23 jaar is mogelijk als de jongere, zijn pleegouders, de pleegzorgaanbieder en de gemeente dat beter vinden. Maar in de praktijk gebeurt het weinig. De Baat: 'Een kinderbeschermingsmaatregel houdt op als jongeren meerderjarig zijn. Zij kunnen dan zelf beslissen over hulp. De vrijheid lokt. Veel jongeren denken dat ze het zelf wel redden en verlaten het pleeggezin.'

Leed voorkomen

Andere redenen om pleegzorg niet te verlengen, zijn het ontbreken van gemeentelijk beleid en de kosten van een verlenging. Uit onderzoek weten we echter dat een verlenging veel leed — en daarmee maatschappelijke kosten — kan voorkomen. Een kind dat te vroeg uit huis gaat, loopt een verhoogd risico op schooluitval, werkloosheid, schulden, verslaving en verkeerde vrienden.

Tot 21 jaar, tenzij

De nieuwe afspraken zorgen ervoor dat pleegzorg automatisch doorloopt tot 21 jaar, tenzij jongeren dat niet willen. Om gemeenten in staat te stellen deze afspraak uit te voeren, stelt het Rijk daarvoor middelen beschikbaar.

De factsheet 'Pleegzorg na 18 jaar. Hoe doet u dat in uw gemeente?' van het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen bevat achtergrondinformatie en tips die gemeenten helpen de verlenging in praktijk te brengen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies