Nieuws van het NJi

Lancering actieprogramma Kansrijke Start

Met het landelijk actieprogramma Kansrijke Start zet VWS in op een goede start voor ieder kind. Minister Hugo de Jonge van VWS en de Tilburgse wethouder Jeugd Marcelle Hendrickx presenteerden het programma woensdag 12 september in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte is van cruciaal belang voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling. Met dit actieprogramma bundelen rijk, gemeenten, belangenorganisaties, beroepsgroepen, zorgverzekeraars en kennisinstituten de krachten.

Zo worden lokale coalities opgezet die ketenafspraken realiseren met alle organisaties die een rol spelen bij de geboorte. Daarnaast komt er een meerjarige, landelijke campagne die mensen helpt de weg te vinden naar hulp of zorg. Voor professionals wordt in samenwerking met kennisinstituten een kennisprogramma over de eerste duizend dagen ontwikkeld. Ook wordt geïnvesteerd in vakmanschap van professionals, zodat zij zich bewuster worden van medische en sociale risicofactoren.

Het Nederlands Jeugdinstituut zal zich inzetten voor een kansrijke ontwikkeling voor ieder kind door vanuit zijn kennisfunctie actief bij te dragen aan het actieprogramma.

Bron: VWS

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies