Nieuws van het NJi

Kwaliteitskader Gezinshuizen is in ontwikkeling

Stel een kwaliteitskader op voor gezinshuizen, zodat duidelijk is welke toetsbare kwaliteitscriteria gelden voor deze vorm van opvang voor kinderen met complexe problemen. Dat advies kreeg het werkveld in september 2016 van de inspecties voor jeugdzorg en gezondheidszorg. Naar verwachting wordt het kwaliteitskader in het najaar opgeleverd.

De zorg en hulpverlening in gezinshuizen moet transparant en navolgbaar zijn. Dat is het uitgangspunt voor het kwaliteitskader. Het kader wordt gebaseerd op vier 'bouwstenen': cliëntpositie, bevoegd & bekwaam, leefklimaat, en organisatie.

Voor de ontwikkeling van het kwaliteitskader is een kernteam samengesteld van betrokkenen uit de hele breedte van het werkveld: gezinshuisouders, gedragsdeskundigen, beleidsmakers, onderzoekers, adviseurs en ervaringsdeskundigen. Daarnaast worden er inputteams gevormd die meedenken over de kwaliteitscriteria. Deze inputteams gaan eind maart en begin april aan het werk. De conceptversie van het kwaliteitskader wordt vervolgens voorgelegd aan een klankbordgroep. De planning is dat het kwaliteitskader in het najaar van 2018 wordt aangeboden aan het werkveld, het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het is de bedoeling dat het werkveld breed is vertegenwoordigd in de inputteams en de klankbordgroep. Daarom nodigt het kernteam gericht mensen uit om zitting te nemen in een inputteam of de klankbordgroep. Wilt u ook deelnemen of wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het kwaliteitskader? Neem dan contact op met Anna Dekker van de Hogeschool Leiden of Mariska de Baat van het Nederlands Jeugdinstituut.

Het kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van Gezinshuis.com, Present 24x7, Driestroom, Jeugdzorg Nederland, Jeugddorp De Glind, Keurmerk Gezinshuizen, 's Heeren Loo, de Hogeschool Leiden en het Nederlands Jeugdinstituut.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies