Nieuws van het NJi

Kleur 'Buiten de lijntjes' in de Week van de Opvoeding

Wat is een goede opvoeding? Hoe geef ik als professional passende zorg en ondersteuning? Van 2 tot en met 8 oktober vindt de Week van de Opvoeding plaats. Opvoeden gaat niet altijd vanzelf en kan best lastig zijn. Ongeveer een kwart van de ouders maakt zich wel eens zorgen over de opvoeding en de helft hiervan voelt zich regelmatig tekortschieten. Soms zitten de oplossingen in onverwachte hoek en loop je daar tegenaan door 'buiten de lijntjes' te kleuren. Want iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal en eigen behoeften, niemand hoort in een hokje. Kleurt u dit jaar ook buiten de lijntjes? Meld uw activiteit aan, zo kunnen ouders en medeopvoeders uw bijdrage beter vinden.

Doel Week van de Opvoeding

De Week van de Opvoeding draait om ontmoeting en uitwisseling tussen ouders, medeopvoeders en professionals. Het gaat om het bewust worden en uitspreken van opvoedvragen en vragen rondom het ouderschap die veel ouders hebben. De Week van de Opvoeding wordt ieder jaar georganiseerd om ouders te stimuleren hierover met elkaar in gesprek te gaan en hun eigen omgeving te betrekken. Zo voelen zij zich eerder gesteund en krijgen opvoeders het gevoel dat zij er niet alleen voor staan.

Thema: Buiten de lijntjes

Van ouders, medeopvoeders én professionals wordt steeds vaker gevraagd om samen te werken en ondernemend te zijn; ofwel buiten de lijntjes te kleuren. Dat is spannend, maar kan heel succesvol zijn. Ouders kunnen van gedachten wisselen en zich meer gesteund voelen. Als professional komt u samen met gezinnen vaak sneller tot mooie en inspirerende resultaten. Zo kan iedereen zijn wie die is en de hulp en ondersteuning krijgen die past bij zijn of haar verhaal.

Door en voor wie?

De Week van de Opvoeding is van en voor iedereen die zich bezighoudt met opvoeden. Iedereen kan meedoen aan de Week van de Opvoeding door zelf een activiteit te organiseren of een activiteit te bezoeken. Ouders, kinderen, jongeren, scholen, kinderopvang, peuterspeelzalen, centra voor Jeugd en Gezin, bibliotheken, sport-, cultuur- of welzijnsverenigingen, buurthuizen, speeltuinen, jeugdzorginstellingen en gemeenten; iedereen is van harte welkom. Alles is mogelijk: een voorleeswedstrijd, een opvoedspel, een workshop filosoferen met je kind en een lezing over positief opvoeden.

Doe mee en organiseer een activiteit

Doet u ook mee aan de Week van de Opvoeding? Organiseer een activiteit met het thema 'Buiten de lijntjes of word partner. Door bij te dragen met het organiseren van een activiteit of het algemeen verspreiden van het gedachtegoed van de Week van de Opvoeding, steunt u ouders in het ouderschap en opvoeden.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies