Nieuws van het NJi

Kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien: hoe doe je dat?

Voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met jeugdhulp, is het het beste om zo thuis mogelijk op te kunnen groeien. Het liefst in hun eigen gezin. En als dat (tijdelijk) niet kan, zoveel mogelijk in gezinsvormen die daarop lijken zoals een steungezin, pleeggezin of gezinshuis. Om die reden staat jeugdhulp in gezinsvormen ook verankerd in de Jeugdwet. Aan gemeenten de taak om dit in de praktijk vorm geven. Dat roept vragen op zoals wat neem je op in het beleid en hoe faciliteer je dit?

Om gemeenten te ondersteunen in de praktische zoektocht hoe je kinderen een goed thuis kunt geven in een gezinsvorm, slaan de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut met ondersteuning van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de handen ineen. In nauw contact met gemeenten wordt in een jaar tijd toegewerkt naar inzichten en praktische handvatten hoe je gezinsvormen breed in kunt zetten.

Aanpak

Om de sector niet te zwaar te belasten en om goed aan te sluiten bij alles wat er in de praktijk al gebeurt, is gekozen voor een gefaseerde aanpak. De eerste fase startte in oktober 2016. De centrale vraag in deze fase is hoe een optimaal continuüm van jeugdhulp in gezinsvormen er uit ziet, inclusief de aansluiting op ambulante hulp aan de voorkant en residentiële hulp aan de achterkant. Dit leidt tot praktische en beleidsmatige inzichten en handvatten voor gemeenten. Bestaande kennis en voorbeelden van innovatie en vernieuwing worden zoveel mogelijk benut. Om input te krijgen worden begin 2017 drie bovenregionale bijeenkomsten voor gemeenten georganiseerd. De tweede fase start halverwege 2017 en gaat over de lokale en regionale implementatie ervan in de praktijk. Begin 2018 is de tweede fase afgerond. Het project is onderdeel van het Actieplan Pleegzorg dat door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport eind maart 2017 naar de Tweede Kamer wordt gezonden.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies