Nieuws van het NJi

Kennismaking regionale kenniswerkplaatsen jeugd

Vijftien regionale kenniswerkplaatsen jeugd gaan de komende vier jaar regionale vraagstukken op het gebied van jeugd aanpakken en oplossen. In een regionale kenniswerkplaats jeugd werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren. Het Nederlands Jeugdinstituut is via ambassadeurs verbonden met de regionale kenniswerkplaatsen. In de maand november is het mogelijk nader kennis te maken met de kenniswerkplaatsen.

De kenniswerkplaatsen buigen zich over thema's als normaliseren, preventie, sterke basis en passende hulp. Daarbij bundelen de werkplaatsen wetenschappelijke kennis, kennis en expertise van professionals, beleidskaders en ervaringsdeskundigheid. Zo willen ze komen tot een nieuwe, gemeenschappelijke aanpak van problemen.

Via ambassadeurs wil het Nederlands Jeugdinstituut een goede verbinding maken met elke afzonderlijke werkplaats. Het is de bedoeling dat de kennis die de werkplaatsen opdoen een plek krijgt in de NJi-dossiers en in de activiteiten die het NJi ontplooit om kennis voor het Nederlandse jeugdveld te ontsluiten.

Een voorbeeld is de regionale kenniswerkplaats jeugd in Noord-Brabant, die zich buigt over het probleem dat jeugdzorginstellingen na een behandeling het zicht op gezinnen kwijtraken. Daardoor is niet duidelijk welke langetermijneffecten de hulp heeft. Ook wil de kenniswerkplaats antwoord geven op de vraag van gemeenten hoe ze hun preventiebeleid en de toegang tot hulp goed kunnen vormgeven.

Herma Ooms, namens het NJi ambassadeur bij de kenniswerkplaats in Noord-Brabant: 'Niet alleen gemeenten in Noord-Brabant hebben baat bij een antwoord op deze vragen, want veel gemeenten worstelen daarmee. Ze zoeken naar een manier hun preventie te versterken en de hulp te verbeteren, zowel de hulp in de eerste lijn als de intensieve hulp. Het is belangrijk dat dat in samenhang gebeurt.' De kenniswerkplaats in Noord-Brabant licht op 24 november haar plannen toe in een online 'Meet & Greet'.

De regionale kenniswerkplaatsen jeugd zijn een vervolg op de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd, geïnitieerd en financieel ondersteund door ZonMw.

Bron: ZonMw; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies