Nieuws van het NJi

Kennisinstituten helpen gemeente bij integrale aanpak

Zeven kennisinstituten voorzien gemeenten van inspiratie voor integraal werken, om kwetsbare burgers passende zorg te bieden dicht bij huis. Op een congres over integraal werken presenteerden de kennisinstituten op 18 mei het e-magazine 'Sturen op integraal werken', boordevol tips en succesvolle voorbeelden. Bovendien krijgen gemeenten via het magazine toegang tot databanken met erkende interventies, bijvoorbeeld voor de aanpak van ziekteverzuim op scholen.

De landelijke kennisinstituten Nederlands Jeugdinstituut, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, RIVM Centrum Gezond Leven, Kenniscentrum Sport, Movisie, Trimbos-instituut en Vilans beoordelen de kwaliteit en effectiviteit van interventies en presenteren deze interventies in hun databanken. Het gaat om interventies op het terrein van jeugdhulp en jeugdgezondheid, leefstijl, sport en bewegen, sociaal domein, geestelijke gezondheidszorg, ouderen, mensen met een beperking en justitiële interventies. Er zijn steeds meer domeinoverschrijdende effectieve interventies. Het e-magazine laat zien hoe je deze interventies kunt inzetten voor een integrale aanpak.

Inspiratie voor sociale wijkteams

Met het e-magazine 'Sturen op integraal werken' kunnen gemeenten en professionals, bijvoorbeeld in de sociale wijkteams, direct aan de slag. Gemeenten krijgen tips en inzichten in wat werkt voor een integrale aanpak. Zo vertelt wethouder Frouke de Jonge hoe integraal werken gestalte krijgt in Almere en pleit hoogleraar Tom van Yperen (RUG) voor dynamischer databanken. Daarnaast komen diverse succesvolle integrale erkende interventies aan bod rond thema's als valpreventie bij ouderen, ziekteverzuim op scholen of het bestrijden van eenzaamheid. Wat maakt deze interventies succesvol? Via een overzichtspagina komen gemeenten gemakkelijk bij de verschillende databanken.

Gebruik erkende interventies

De kennisinstituten beseffen dat zij over de grenzen van hun eigen domein moeten kijken om bij te dragen aan integraal werken. Gezamenlijk zetten zij zich daarom vanuit het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies in voor gebruik van kwalitatief hoogwaardige interventies in de praktijk. Erkende interventies zijn effectief en goed uitvoerbaar en zijn de basis voor een gebalanceerde integrale lokale aanpak van problemen op het terrein van jeugdhulp en jeugdgezondheid, leefstijl, sport en bewegen, sociaal domein, geestelijke gezondheidszorg, ouderen, mensen met een beperking en justitiële interventies.

Bron: Nederlands Jeugdinsituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies