Nieuws van het NJi

Kennisbouwstenen wijkprofessionals nu ook online

De Kennisbouwstenen voor wijkprofessionals zijn nu helemaal digitaal en verzameld op één website. Professionals in de wijk vinden hier alle informatie over leefgebieden en bijzondere doelgroepen, zodat zij nog beter kunnen signaleren, doorvragen en plannen op maat maken.

De bouwstenen zijn actueel en een combinatie van wetenschappelijke, ervarings- en professionele kennis. Ze geven ook inzicht in nog ontbrekende kennis in teams, zodat daar scholing en deskundigheidsbevordering op kunnen worden afgestemd.

De Kennisbouwstenen maken onderscheid in zeven leefgebieden: lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, inkomen, participatie, opvoeden en opgroeien, veiligheid en psychische gezondheid. Elk leefgebied bevat drie typen kennis: algemene kennisaspecten die nodig zijn om te signaleren en een vraag te verhelderen, specifieke kennisaspecten die nodig zijn om mensen te ondersteunen en links naar documenten, websites of e-learnings.

Specifieke doelgroepen

Per doelgroep wordt kort aangegeven wie dat zijn, hoe groot die doelgroep is en waar nog meer informatie over die doelgroep te vinden is. De specifieke doelgroepen zijn: kinderen en jongeren, ouderen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel, mensen met een lichte verstandelijke beperking, mensen die laaggeletterd zijn, mensen met een migratieachtergrond, LHBTIQ+-mensen en mensen met een chronische ziekte.

Scholing

De Kennisbouwstenen brengen in kaart over welke algemene en specifieke kennis wijkteams en -netwerken moeten beschikken. Zo wordt duidelijk welke kennis het wijkteam nog moet ontwikkelen. Daar kunnen wijkteams dan scholing en deskundigheidsbevordering op afstemmen. Het programma Integraal Werken in de Wijk maakte daarvoor de handreiking Waarborgen en ontwikkelen van kennis binnen wijkteams. Het Nederlands Jeugdinstituut is een van de partners in Integraal Werken in de Wijk.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies