Nieuws van het NJi

Kennisbouwstenen ondersteunen wijkteams en -netwerken

Professionals in wijkteams en -netwerken willen ervoor zorgen dat inwoners zich begrepen en geholpen voelen. Dat is niet altijd eenvoudig. De dagelijkse praktijk leert dat ze verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen krijgen. Welke kennis hebben ze nodig om deze vragen te kunnen beantwoorden? Waar vinden ze deze kennis? Hoe wordt duidelijk of kennis wordt gemist? De kennisbouwstenen van het programma Integraal werken in de wijk (IWW) bieden ondersteuning.

De gemeente Amersfoort/ regio Eemland had behoefte aan overzicht van de kennis waarover sociale wijkteams moeten beschikken. Hiervoor creëerden zij - met een bijdrage van IWW -kenniskaarten. Het team van IWW zag de meerwaarde van deze kaarten voor andere wijkteams en -netwerken en besloot de kaarten door te ontwikkelen tot kennisbouwstenen. De bouwstenen geven informatie over specifieke doelgroepen, zoals jeugd en opvoeders, mensen met een niet-westerse achtergrond en mensen die laaggeletterd zijn. Daarnaast bieden ze basiskennis en specifieke kennis op zeven kennisdomeinen: lichamelijke gezondheid, dagelijks functioneren, inkomen, participatie, opvoeden en opgroeien, veiligheid en psychische gezondheid.

Ondersteuning

De bouwstenen ondersteunen wijkteams – en netwerken op diverse manieren. Ze bieden:

 • Overzicht van de algemene en specifieke kennis.
  Kennis die wordt gemist kan zo worden opgespoord.
 • Afbakening van welke vragen het wijkteam/netwerk kan beantwoorden.
  Dit helpt bij het bepalen wanneer een specialist moet worden ingezet.
 • Kennisontwikkeling en de borging daarvan.
  Dit helpt bij plannen voor scholing of deskundigheidsbevordering.
 • Relevante kennisbronnen.
  De bouwstenen verwijzen direct naar kennis en hulpmiddelen.

Toepassing

De bouwstenen kunnen zowel op individueel, team- als regionaal niveau worden gebruikt. Hierbij is het belangrijk dat wijkteams of -netwerken zelf bepalen welke kennis zij nodig hebben, aangezien iedere opdracht en iedere wijk uniek is. De bouwstenen zijn getoetst aan landelijk beschikbare kennis en zijn voorgelegd aan verschillende kennisinstituten, wijkteams en -netwerken en hun professionals. De bouwstenen worden regelmatig bijgewerkt en aangevuld. Voor meer informatie over de bouwstenen of voor ondersteuning bij de toepassing ervan, kan contact worden opgenomen via info@integraalwerkenindewijk.nl.

Over Integraal werken in de wijk

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de praktijk. Het doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies