Nieuws van het NJi

Kees Bakker ontvangt Koninklijke onderscheiding

Kees Bakker, voorzitter Raad van Bestuur van het Nederlands Jeugdinstituut, ontving uit handen van burgemeester Jan van Zanen van Utrecht een Koninklijke onderscheiding. Dat gebeurde gisteren tijdens het lustrumsymposium ‘10 jaar kennismaken; samen verder voor de jeugd’ van het Nederlands Jeugdinstituut. Bakker kijkt - als grondlegger van dit instituut - terug op een carrière van bijna 50 jaar in de jeugdsector. Tijdens het symposium nam hij afscheid als bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut en droeg hij het stokje over aan Ans van de Maat.

Kees Bakker ontvangt Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Van ZanenAls blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet en op grond van zijn enorme verdiensten voor de jeugdsector benoemde burgemeester Van Zanen Kees Bakker tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. ‘Kees was een kwart eeuw luisterend oor voor de jeugdsector, altijd bereid mee te denken, een stille facilitator en adviseur’, aldus Van Zanen. Verder roemde Van Zanen Bakker om zijn concrete inzet om wetenschap en praktijk te verbinden, de belangrijke bijdrage die hij leverde via samenwerking en debat én zijn bereidheid mee te doen aan vernieuwingen in de praktijk van de jeugdsector.

Vermaatschappelijking

Rode draad in Bakkers’ werk is ‘vermaatschappelijking’ van de jeugdhulp. ‘Wat me altijd gedreven heeft, is dat je kinderen niet wegstopt in tehuizen maar zoveel mogelijk in de eigen omgeving laat opgroeien’, aldus Bakker. Ook is hij een pleitbezorger van de vermaatschappelijking van de opvoeding: ‘Kinderopvang werd in de jaren 70 voornamelijk gezien als ‘bewaarschool’ voor kinderen van wie de moeder 'helaas' moest werken. Wat een verschil met nu! Het gezin heeft een sociaalpedagogisch complex om zich heen gekregen met kinderopvang, brede scholen, integrale kindcentra en opvoedingsondersteuning.’ Bovenal was Bakker een man van de praktijk. Hij stond mede aan de wieg van de evidenced based beweging in de jeugdsector: ‘Met alleen academische kennis kom je er niet. Je moet dat integreren met ervaringen uit de praktijk, van professionals en cliënten.’

Opvolging

Bakker is vanaf het ontstaan in 2007, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Nederlands Jeugdinstituut; de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Hij was betrokken bij vele programma’s en praktijkvernieuwingen en werkte mee aan vele publicaties over het jeugdstelsel en opvoedingskwesties. Gisteren nam Bakker afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van het Nederlands Jeugdinstituut, hij wordt opgevolgd door Ans van de Maat. Als bestuurslid van Jeugdzorg Nederland en bestuurder van Intermetzo was Van de Maat al jaren een belangrijke samenwerkingspartner van het Nederlands Jeugdinstituut. Met Ans van de Maat haalt het Nederlands Jeugdinstituut een bevlogen en verbindende bestuurder in huis met ruim dertig jaar ervaring in de jeugdsector.

Afscheidsrede Kees Bakker

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

Terugblik lustrum en afscheid Kees Bakker

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies