Nieuws van het NJi

Kansrijke aanpak overgewicht

De Vrije Universiteit en het Nederlands Jeugdinstituut hebben in 2017 voor gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). De onderzoekers kwamen tot zeven werkzame elementen die in samenhang lijken bij te dragen aan een dalende trend van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas.

Het programma AAGG is een integrale aanpak, die zich richt op een gezonde leefstijl en omgeving voor kinderen. AAGG loopt in de stad Amsterdam al zes jaar en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Voor de gemeente was dit reden om de opgedane inzichten te delen met andere gemeenten in Nederland en het buitenland. De onderzoekers beschrijven in het rapport ’Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht: kansrijk’ wat zij via literatuuronderzoek en interviews met betrokkenen hebben opgedaan.

Zo heeft de gemeente een duidelijke doelgroep gekozen en deze betrokken bij de planning en implementatie. Er is gezorgd voor politiek-bestuurlijk draagvlak en er is ingezet op het stimuleren van intrinsieke motivatie en training van medewerkers. Ook een lerende aanpak en het verkrijgen van urgentiebesef lijken een belangrijke rol te spelen. De kansrijke werkzame factoren werken alleen bij langdurige inzet en wanneer aan alle elementen aandacht wordt besteed.

De uitkomsten van dit onderzoek worden nader onderzocht op toepasbaarheid in andere gemeenten.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies