Nieuws van het NJi

'Jeugdparticipatie is meer dan een adviesje ophalen'

'Jeugdparticipatie is meer dan jongeren even om hun mening vragen. Dan wordt het al gauw symboliek.' Dat zegt Caroline Vink, adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut, in reactie op de deze week verschenen internationale kinderrechtenranglijst van KidsRights. Op vrijwel alle gebieden zijn de kinderrechten in Nederland goed geregeld, met als uitzondering jeugdparticipatie, blijkt uit de ranglijst. Het is ook niet eenvoudig om jeugdparticipatie structureel in te bedden, stelt Vink. 'Echte participatie vraagt om een dialoog en is betekenisvol. Het moet kinderen en jongeren ook wat opleveren.'

Cliëntparticipatie krijgt de laatste jaren in Nederland meer aandacht, maar in het jeugdveld horen we vooral de stem van ouders, aldus Vink. Wel zijn er goede voorbeelden. 'Denk aan de Expex, getrainde jongeren met ervaring in de jeugdhulp, die inzetbaar zijn als maatje van jongeren of adviseur van instellingen en gemeenten. Of zorgaanbieder Cardea, die jongeren betrekt bij sollicitatiegesprekken voor jeugdzorgmanagers.'

Wederkerigheid

Volgens Vink kent jeugdparticipatie drie belangrijke pijlers: rekening houden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind, zorgen voor wederkerigheid, en symboliek uit de weg gaan. 'Als jongeren of kinderen hun ervaringen willen delen of hun mening geven, vraagt dat inspanning om daar ook samen met hen iets mee te doen. Die jongeren krijgen er dan wat voor terug. En als je geen gebruik maakt van hun input, leg uit waarom je andere keuzes maakt. Jeugdparticipatie is dus meer dan alleen een adviesje ophalen.'

Kennis

Wie jeugdparticipatie serieus neemt, betrekt jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium bij beleid en besluitvorming. Als je jongeren in het jeugdbeleid centraal wilt stellen, begin je bij hen met de vraag wat zij willen. Een land als Noorwegen, nummer 1 op de ranglijst van KidsRights, is hierin een voorloper. Luisteren naar kinderen heeft daar zelfs een wettelijke basis, vertelt Vink. Een uitwerking daarvan is de Noorse Change Factory, vanwaaruit jongeren het sociale beleid beïnvloeden door hun stem te laten horen. Of zoals Noorse jongeren het zelf zeggen: 'Het is fijn om een deel van de oplossing te zijn in plaats van het probleem dat iedereen probeert op te lossen.'  Vink: 'Volgens de Change Factory is het geen kinderrecht om mee te praten over zaken die kinderen aangaan, het is kennis waaraan Noorwegen behoefte heeft om te doen wat nodig is voor kinderen en jongeren.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies