Nieuws van het NJi

Hulp bij realiseren van jeugdhulp in gezinsvormen

Gemeenten krijgen kosteloos ondersteuning bij het in praktijk brengen van jeugdhulp in gezinsvormen, aan de hand van de handreiking 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen', die in mei verscheen. 'Jeugdhulp in gezinsvormen' is hulp aan een kind in een steungezin, pleeggezin, gezinshuis of varianten daartussen. De handreiking laat zien hoe beleidsmedewerkers de wettelijke opdracht om kinderen 'zo thuis mogelijk' te laten opgroeien kunnen vertalen in gemeentelijk beleid en in de praktijk.

Dit ondersteuningsaanbod is onderdeel van het traject 'Jeugdhulp in gezinsvormen', dat wordt uitgevoerd door de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aan de slag met jeugdhulp in gezinsvormen

De experts uit het traject 'Jeugdhulp in gezinsvormen' geven advies aan individuele gemeenten, maar ook aan meerdere gemeenten of regio's samen. Zij zoeken zoveel mogelijk aansluiting bij de vragen en prioriteiten van de betreffende gemeenten. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk, bijvoorbeeld:

  • Bepalen van de stand van zaken in een gemeente of regio aan de hand van een adviesgesprek met een beleidsmedewerker. Zo wordt duidelijk welke vervolgstappen nodig zijn om jeugdhulp in gezinsvormen goed vorm te geven.
  • Hulp bij het organiseren van een werksessie over jeugdhulp in gezinsvormen. Bijvoorbeeld om in een gemeente of regio het thema te verkennen of prioriteiten voor beleid te bepalen met pleegouders, professionals en beleidsmedewerkers.
  • Hulp bij het in contact komen met andere gemeenten die inspirerende voorbeelden kunnen geven van hoe zij aan de slag zijn gegaan met jeugdhulp in gezinsvormen.
  • Adviseren over of meelezen met een visiestuk of beleidsnotitie over jeugdhulp in gezinsvormen.

Neem contact met ons op

Neem gerust contact met ons op om te bespreken welke ondersteuning past bij uw gemeente.

Meer informatie

De handreiking voor gemeenten 'Ruimte voor jeugdhulp in gezinsvormen' is een naslagwerk waarmee beleidsmedewerkers jeugdhulp in gezinsvormen in gemeentelijk beleid kunnen vertalen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies