Nieuws van het NJi

Gebruik jeugdzorg gedaald in eerste helft van 2018

Voor het eerst sinds de invoering van de Jeugdwet is het aantal kinderen en jongeren dat jeugdzorg krijgt gedaald. In de eerste helft van 2018 ging het om bijna 337 duizend kinderen en jongeren, 11 duizend minder dan in de eerste helft van 2017. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Tom van Yperen, expert kwaliteit jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut, verdiepte zich in de CBS-cijfers. Hij vertelt dat in de eerste helft van 2018 nog altijd ongeveer 10 procent van de kinderen en jongeren tot en met 17 jaar gebruikmaakte van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Bij de groep van 0 tot en met 22 jaar is dat ongeveer 7 procent. 'Dat lagere percentage is logisch, want er zijn veel minder 18- tot en met 22-jarigen in de jeugdhulp. Hulpvragen van die groep komen ook terecht bij de volwassenen-ggz en andere werkvelden.'
Het aantal kinderen en jongeren in jeugdzorg is dus nog hoog, concludeert hij. 'Dat pleit voor doorzetting van het jeugdbeleid: inzet op verbetering van de pedagogische kwaliteit van de omgeving van kinderen en jongeren, en op preventie en vroeghulp in lokale teams, op school en de kinderopvang.'

Jeugdhulp

Van Yperen signaleert dat jeugdhulp zonder verblijf iets afneemt. 'Dat kan het gevolg zijn van het beleid om meer aan preventie te doen, en meer kinderen in of samen met de kinderopvang en het onderwijs te helpen. Ook de duidelijke daling van het aantal verwijzingen via de huisarts kan een rol spelen. Verder zijn er wachtlijsten ingevoerd en wordt er kritischer naar de instroom gekeken. Ook is het mogelijk dat meer kinderen en opvoeders hulp zoeken buiten het jeugdhulpcircuit, in de private sector, omdat ze geen zin hebben in wachtlijsten en ander gedoe.'
Ook jeugdhulp met verblijf neemt af. Gezinsgerichte opvang neemt toe. Van Yperen: 'Dat kan het gevolg zijn van het beleid om meer in te investeren in die gezinsgerichte opvang en om meer hulp te zoeken in het netwerk van het gezin.'

Jeugdbescherming

De jarenlange trend van daling van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen, met name ondertoezichtstellingen, is in de eerste helft van 2018 niet waarneembaar. 'Het is de vraag of dat een tijdelijk fenomeen is, bijvoorbeeld door een snellere verwijzing door wijkteams die de problemen te complex vinden. Maar het kan ook zijn dat we nu op de grens stuiten van de nieuwe trend om meer te werken met drang en met het motiveren van cliënten. Gunstig is in ieder geval dat de duur van ondertoezichtstellingen nog steeds afneemt.'

Jeugdreclassering

'De jarenlange daling van jeugdreclasseringsmaatregelen zet door', vervolgt Van Yperen. 'Ook de verkorting van de duur zet door. De jeugdreclassering maakt veel werk van de samenwerking met andere partijen, zoals de politie, en van de inzet van effectieve interventies'

Migrantenachtergrond

Kinderen en jongeren met een migrantenachtergrond zijn nog steeds oververtegenwoordigd in jeugdhulp met verblijf, jeugdbescherming en jeugdreclassering. 'Dat beeld is al jarenlang te zien. Het geeft aan dat het nog steeds moeilijk is om deze gezinnen in een vroegtijdiger stadium te helpen.'

Halfjaarcijfers

'We moeten ons realiseren dat halfjaarcijfers nog weinig zeggen', waarschuwt Van Yperen tot slot. 'Het kunnen tijdelijke dips zijn. Bovendien zijn halfjaarcijfers extra gevoelig voor registratiefouten en -achterstanden. Kijken naar meerjarige trends is informatiever. De cijfers die in het voorjaar 2019 verschijnen, zijn van meer belang.'

Bron: CBS; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies