Nieuws van het NJi

Friese gemeenten benutten outcome-indicatoren

Jeugdhulp Friesland monitort bij het verlenen van jeugdhulp de uitval, cliënttevredenheid en doelrealisatie. 'Dit geeft ons meer grip op resultaten en de mogelijkheid om deze bij te sturen', zegt onderzoeker prestatie-indicatoren Nienke Boomstra in Binnenlands Bestuur.

Jeugdhulp Friesland werkt al een aantal jaren met de landelijke set outcome-indicatoren. Dit stelt de organisatie niet alleen in staat om de kwaliteit van de jeugdhulpverlening verder te verbeteren, maar ook om in de toekomst een kwaliteitsdialoog te kunnen voeren met de Friese gemeenten waarvoor ze werkt.

Jeugdhulp Friesland stuurt de outcomeresultaten naar opdrachtgever Sociaal Domein Fryslân, waarin 24 Friese gemeenten vertegenwoordigd zijn. Marloes Driedonks van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi): 'Het is mooi om te zien dat gemeenten steeds vaker sturen op kwaliteit en vragen naar de resultaten van hun hulp in plaats van naar output zoals het aantal gerealiseerde trajecten en producten. Nog belangrijker is dat gemeenten en aanbieders een gesprek aangaan over de outcomecijfers en deze gezamenlijk duiden en ervan leren.'

De VNG en brancheorganisaties hebben met steun van het NJi de landelijk geharmoniseerde set outcome-indicatoren vastgesteld.

Bron: Binnenlands Bestuur; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies