Nieuws van het NJi

Eerste fase 'Jeugdhulp in gezinsvormen' bijna afgerond

Hoe kunnen gemeenten jeugdhulp in gezinsvormen, zoals verankerd in de Jeugdwet, in beleid vertalen? Om ze hierin te ondersteunen, is in het najaar van 2016 het traject 'Jeugdhulp in gezinsvormen' gestart. Het traject maakt onderdeel uit van het Actieplan Pleegzorg,  dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS wordt opgesteld.

In drie bijeenkomsten in januari en februari is een concept-handreiking met gemeenten besproken. Hier wisselden zij ervaringen uit en gaven waardevolle input. 'Het 5-ontwikkelpuntenplan als basis voor de handreiking nodigt uit en helpt om snel aan de slag te gaan', aldus een van de deelnemers. 'Dat komt op een goed moment. We hebben de basis op orde, hebben inzicht in wat er speelt en kunnen nu een verdiepingsslag gaan maken.'

In een zogeheten 'vrijdenkersgroep' is nagedacht over hoe gezinsvormen breed kunnen worden ingezet als kinderen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en bijvoorbeeld moeten worden opgevangen in steungezinnen, pleeggezinnen of gezinshuizen. Dit leidde tot nieuwe inzichten en handvatten. De 'vrijdenkersgroep' bestaat uit stakeholders rondom het thema jeugdhulp in gezinsvormen, zoals pleeg- en gezinshuisouders, pleegzorgorganisaties, wetenschappers en gemeenteambtenaren.

Oplevering handreiking

In maart was er een tweede bijeenkomst met de vrijdenkersgroep, waarin de plannen voor implementatie van de handreiking centraal stonden. Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van de handreiking. Tegelijkertijd worden de implementatieplannen uitgewerkt voor fase twee van het project. Begin mei zijn de handreiking en het bijbehorende denkkader gereed voor verspreiding. Dit wordt een interactief document om de grote hoeveelheid beschikbare informatie verder te ontsluiten. In mei start de implementatie van de handreiking.

In het traject 'Jeugdhulp in gezinsvormen' werken de VNG, Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen en het Nederlands Jeugdinstituut samen, met ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies