Nieuws van het NJi

Een geweldig signaal: jongeren niet meer loslaten

Op 27 november vond de Jongvolwassenentop plaats, een landelijke bijeenkomst waar bestuurders uit het onderwijs, de zorg, gemeenten, het Rijk en werkgevers- en werknemersorganisaties in gesprek gingen. Met elkaar en jongeren. De vraag: hoe kunnen we minder zelfredzame jongeren tussen de 16 en 27 jaar samen slim en slagvaardig ondersteunen zodat zij binnen hun eigen mogelijkheden zo duurzaam mogelijk kunnen participeren in de maatschappij?

In het pas verschenen magazine vindt u een impressie van de top. We hopen dat ook u, aangestoken door ons enthousiasme, aanhaakt. Uiteindelijk zijn het niet de bestuurders maar de professionals die een verschil kunnen maken. Daarvoor moeten zij de ruimte krijgen. Niet om bestaande oplossingen uit te voeren, maar om keer op keer de ‘weging’ te kunnen maken van wat betekenisvol is voor een jongere.

Wat een geweldig signaal: meer dan 150 bestuurders uit het hele land die afspreken jongvolwassenen niet meer los te laten tot ze zelfstandig of met ondersteuning verder kunnen. Niet eerder sloegen bestuurders uit de domeinen zorg, onderwijs, arbeidsmarkt, veiligheid de handen ineen om betere kansen te creëren voor minder zelfredzame jongvolwassenen. Om knelpunten weg te nemen en daar waar nodig buiten de lijntjes te kleuren. Het manifest waarin de
betrokken organisaties hun visie geven op dit vraagstuk, werd door iedereen omarmd. De komende tijd gaan we dit verder concretiseren in de vorm van een landelijke en regionale werkagenda’s, maar vooral ook door te doen.

Bijzondere dank aan de jongeren die hun ervaringen met het zoeken en vinden van ondersteuning met ons wilden delen. Dat maakte eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is om goed naar jongeren te luisteren en ze beter te betrekken bij het zoeken naar oplossingen. Alleen dan lukt het om dichtbij de jongere te blijven en worden regels en systemen bijzaak. We hopen dat ook u zich aansluit bij deze gezamenlijke zoektocht waarbij we elkaar vinden in de gedeelde ambitie om jongeren slimmer en slagvaardiger te ondersteunen naar volwassenheid.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut; Aanpak 16-27

Meer informatie

Lees het magazine
Lees meer over de Jongvolwassenentop op 16-27.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies