Nieuws van het NJi

Duurzaam en effectief jeugdbeleid in Rotterdam

'Wij zijn in Rotterdam begonnen bij de basis: waar gaat het bij het jeugdbeleid om?' Dat zegt Denis Wiering van de gemeente Rotterdam in een interview in Binnenlands Bestuur over de tekorten en het groeiende beroep op jeugdhulp waar gemeenten mee te maken hebben. De eerste resultaten van Rotterdam om het tij te keren zijn positief.

Denis Wiering is een van de initiators van effectief jeugdbeleid in Rotterdam. 'Samen met het NJi zijn we vanuit de wetenschap naar de praktijk gaan kijken om te weten te komen wat nu echt bijdraagt om bijvoorbeeld schooluitval te verminderen en beschermende factoren als sociaal-emotionele vaardigheden te vergroten.'

Het NJi hielp Rotterdam aan de hand van de methodiek van het Kwaliteitskompas. Er is met de gemeente, aanbieders en burgers gekeken naar de problemen die in de wijk spelen, welke ambitie er is en welke inzet dit van iedere partij vraagt. Het is essentieel dat daarbij wordt gekeken vanuit de breedte − en dus niet alleen het gemeentelijk perspectief.

Bron: Binnenlands Bestuur; Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies