Nieuws van het NJi

Drie vuistregels bij besluitvorming voor professionals

Methoden en instrumenten zijn belangrijk, maar niet het enige dat professionals nodig hebben om tot een zorgvuldige besluitvorming bij (vermoedens van) kindermishandeling te komen. Dat betoogt promovendus Cora Bartelink 1 februari 2018 tijdens de verdediging van haar proefschrift  'Dilemmas in child protection'. Desgevraagd geeft zij drie vuistregels die hen kunnen helpen om nauwgezet afwegingen te maken in kindermishandelingszaken.

Jaarlijks zijn er bijna 119.000 kinderen het slachtoffer van kindermishandeling. Voor een effectieve aanpak van deze hardnekkige problematiek is het van belang dat professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming komen tot zorgvuldige besluitvorming. Idealiter laten professionals zich daarbij niet alleen leiden door een methodiek zoals bijvoorbeeld een risicotaxatie-instrument, aldus onderzoeker Cora Bartelink (NJi). Desgevraagd formuleert zij drie vuistregels voor professionals om tot een weloverwogen besluit te komen.

  • Gebruik altijd een methode of instrument om tot gestructureerde besluitvorming te komen. Dit zijn namelijk goede hulpmiddelen bij het in kaart brengen en objectiveren van de veiligheid en eventuele risico’s en ze helpen om blinde vlekken in beeld te krijgen.
  • Wees je tegelijkertijd ook altijd bewust van de beperkingen van dit soort instrumenten. Onderzoek wijst uit dat persoonlijke redeneringen en opvattingen over kindermishandeling en uithuisplaatsing besluiten van professionals beïnvloeden.
  • Wees daarom kritisch op je eigen bevindingen en neem je besluit vanuit verschillende perspectieven onder de loep. Betrek collega’s maar ook ouders en kinderen om tot een weloverwogen besluit te komen.

Deze vuistregels zijn gebaseerd op het proefschrift 'Dilemmas in child protection'. Hierin constateert Cora Bartelink dat persoonlijke redenaties en opvattingen over kindermishandeling en uithuisplaatsing professionals beïnvloeden bij het nemen van besluiten. Het lijkt erop dat professionals toeredeneren naar een besluit dat aansluit bij hun opvattingen. Als professionals zich hiervan bewust zijn en aanvullende maatregelen nemen, draagt dit bij aan een zorgvuldige besluitvorming.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies