Nieuws van het NJi

Ouders maken het verschil in het voorkomen van thuiszitten

Tien jongeren, variërend in leeftijd van 11 tot 19 jaar. Tien voormalige thuiszitters. Tien verschillende verhalen. Wat maakte dat zij thuis zaten? Wat ging er mis en waar? En vooral; hoe lukte het de weg terug te vinden en de draad weer op te pakken? Wie of wat was hierin belangrijk?

Antwoorden op deze en andere vragen vindt u in het magazine 'Dit ben ik. Portretten van thuiszitters', dat verschijnt in de Landelijke Actieweek Thuiszitters 2018. De problematiek van de geportretteerde jongeren is divers. Angsten en depressie worden het meest genoemd. Ook autisme met internaliserende problematiek is in een aantal verhalen de oorzaak van problemen op school. De onrust en vele prikkels maken het voor deze kinderen lastig in het regulier onderwijs. Voor een aantal kinderen is het vanwege pestgedrag van klasgenoten zo onveilig, dat zij niet meer naar school durven.

Ouders maken het verschil

Soms is het de reguliere school die de uitdaging aangaat en een kind onvoorwaardelijk toelaat. Die als stelregel heeft 'dit is waar passend onderwijs over gaat'. Vaak is het een individuele leerkracht of hulpverlener die het verschil maakt. In de meeste verhalen speelt een tussenvoorziening een belangrijke rol. Oplossingen komen dus uit verschillende hoeken. Maar in alle gevallen zijn het de ouders die het verschil écht maken. Zij geloven in hun kind en in zijn of haar mogelijkheden om zich te ontwikkelen en zijn daarin vasthoudend. Dat geloof heeft de kinderen uit deze publicatie gebracht tot waar zij nu staan.

Lef om anders te denken én te doen

Ingrado en het Nederlands Jeugdinstituut, initiatiefnemers van deze publicatie, delen deze verhalen graag met u. Ter inspiratie en om iedereen die betrokken is bij thuiszitters aan te moedigen om lef te tonen. Lef om anders te denken én te doen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies