Nieuws van het NJi

Dertig jaar Stapprogramma's

De Stapprogramma's die onderwijskansen voor jonge kinderen met laagopgeleide ouders vergroten, bestaan dertig jaar. Meer dan 100.000 kinderen hebben met hun ouders deelgenomen aan een van de gezinsgerichte programma's van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De programma's zijn opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Woensdag 27 september wordt het jubileum van de Stapprogramma's gevierd in het OBA Theater in Amsterdam. Naast een feestelijk programma worden er inhoudelijke lezingen gegeven door Cathy van Tuijl, lector Gedrag- en Leerproblemen bij Saxion Hogeschool en docent-onderzoeker Pedagogiek bij de Universiteit Utrecht, en Micha de Winter, die 31 mei 2017 afscheid nam als hoogleraar Maatschappelijke opvoedvraagstukken.

Stimulerend gezinsklimaat

De eerste jaren zijn van cruciaal belang voor een goede ontwikkeling van een kind. Maar niet alle ouders hebben voldoende kennis en vaardigheden om hun kind een stimulerend gezinsklimaat te bieden. Kinderen beginnen dan met achterstand in het basisonderwijs wat betreft taal, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit zorgt voor een minder voorspoedige schoolloopbaan en vergroot de kans op maatschappelijke problemen. De Stapprogramma's verbeteren de kwaliteit van de ouder-kindinteractie. Kinderen die Opstap hebben gedaan doubleren minder op de basisschool. Ouders leren veel over de ontwikkeling van hun kind, raken meer betrokken bij de ontwikkeling en schoolloopbaan van hun kind en gaan meer participeren in de samenleving.

Ontwikkeling

Opstap was het eerste programma voor gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering en opvoedsteun waarmee (laagopgeleide) ouders met een niet-Nederlandse achtergrond werden bereikt. Vanwege het succes werden ook programma's voor ouders met jongere kinderen ontwikkeld: Instapje (1-2 jaar) en Opstapje (2-4 jaar). Vanaf 2009 wordt ook VVE Thuis (3-6 jaar) aangeboden. In de programma's voeren de ouders thuis met hun kind activiteiten uit die de ontwikkeling van hun kind bevorderen. Momenteel doen jaarlijks ongeveer 10.000 gezinnen met diverse nationaliteiten mee. Daarnaast worden de Stapprogramma's en VVE Thuis in andere landen uitgevoerd. Naar het programma VVE Thuis wordt momenteel effectonderzoek gedaan door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Radboud Universiteit en de Hogeschool Rotterdam.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies