Nieuws van het NJi

Deelnemers gezocht voor onderzoek vakmanschap

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) onderzoekt wat de ervaringen van jeugdprofessionals zijn op het gebied van leren en ontwikkelen. Wat hebben jeugdprofessionals nodig om hun vak goed uit te kunnen oefenen? Wat doet u zelf? En wat heeft u van anderen nodig?

We onderzoeken wat vakmanschap betekent voor jeugdprofessionals, zodat we weten op welke manier we dit kunnen versterken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het evenwicht tussen generalistisch en specialistisch werken, om de samenhang tussen reflectie op jezelf en een casus, om het vergroten van professionele autonomie en om de randvoorwaarden die nodig zijn om vakmanschap te versterken.

Wie zoeken we?

Bent u:

  • jeugd- en gezinsprofessional
  • pedagogisch medewerker in kinderopvang of in groepswerk
  • orthopedagoog
  • leerkracht
  • huisarts
  • jeugdrechter
  • beleidsmedewerker, accounthouder of inkoopmedewerker bij een gemeente?

Dan nodigen we u graag uit voor een groepsinterview op 13, 18 of 20 juni (10.00 - 13.00 uur, met lunch). De interviews vinden plaats in de buurt van Utrecht CS.

Meedoen biedt u de mogelijkheid te reflecteren op uw professionele ontwikkeling en ervaringen met anderen uit te wisselen. U krijgt een reiskostenvergoeding en een kleine attentie. 

Meer informatie en aanmelden

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Ira Schreurs

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies