Nieuws van het NJi

De overgang naar een bovenschoolse voorziening

Onder het motto 'Van uit zicht naar in zicht' organiseren Steunpunt Passend Onderwijs van de PO-Raad en de VO-raad en het Nederlands Jeugdinstituut op 9 oktober een bijeenkomst in Utrecht over de zorg voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het voortgezet onderwijs. Gastspreker is Ilias El Hadioui, socioloog en publicist over diversiteit en gelijke kansen in het Nederlandse onderwijssysteem.

Centraal in de bijeenkomst staat de overgang van een leerling van school naar een bovenschoolse voorziening, en weer terug. Wat gaat er vooraf aan plaatsing op de bovenschoolse voorziening? Hoe ga je als school om met leerlingen nadat zij een periode uit het reguliere onderwijs zijn geweest? Ilias El Hadioui spreekt hierover vanuit de vraag hoe je als school kunt omgaan met leerlingen die opgroeien tussen botsende codes van thuis, op school en de straat. Zijn baanbrekende methode 'De Transformatieve School' wordt op steeds meer scholengemeenschappen en mbo's gebruikt.

Workshops

Na het plenaire deel kunt u workshops volgen die aansluiten bij thema's als 'Grip op de leerling: alert op signalen'; 'Wat werkt in de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp?' en 'De leerling echt zien: hoe doe je dat?' De bijeenkomst is gericht op medewerkers van bovenschoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden, docenten, leerlingbegeleiders en teamleiders van scholen.

Meer informatie

Het definitieve programma en de mogelijkheid tot inschrijven volgt na de zomer. Reserveer nu alvast woensdag 9 oktober in uw agenda! De bijeenkomst vindt plaats in het Cursus- en vergadercentrum Domstad. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wendy Kunst.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies