Nieuws van het NJi

De alledaagse uitdagingen bij opgroeien en opvoeden

Naar problemen en risicofactoren bij het opvoeden van kinderen is al veel onderzoek gedaan. Om een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling van kinderen te bevorderen, is er ook kennis nodig van het alledaagse opgroeien en opvoeden. Deze kennis is verzameld in een nieuwe publicatie van het NJi.

Dat ouders zich weleens zorgen maken en vragen hebben over opvoeding is heel normaal. Het laat zien dat ouders betrokken zijn bij hun kind. Naast plezierige en liefdevolle situaties zijn er ook momenten dat opvoeden lastig is. Bijvoorbeeld als het kind druk, tegendraads, teruggetrokken, verlegen of onzeker is.

Het zijn verschijnselen die vaak gebonden zijn aan de ontwikkelingsfase waarin zij zitten. Hiermee leren omgaan is een dagelijkse opgave voor ouders, beroepsopvoeders zoals pedagogisch medewerkers en leerkrachten, buurten, culturele gemeenschappen en gemeenten.

In de publicatie 'Opgroeien en Opvoeden: Normale uitdagingen voor kinderen, jongeren en hun ouders' is een literatuurverkenning gedaan. Hierbij is gekeken naar de factoren die een gezonde, veilige en kansrijke opvoeding en ontwikkeling kenmerken én beschermen of bedreigen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies