Nieuws van het NJi

Data over passend onderwijs en jeugdzorg

Het Nederlands Jeugdinstituut, Dashboard Passend Onderwijs en het Steunpunt Passend Onderwijs organiseren op donderdag 23 april een informatiebijeenkomst over openbare cijfers over passend onderwijs en jeugdhulp.

Centraal tijdens deze bijeenkomst staan de inhoud en toepassing van de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp (AOJ) en 'Samenwerkingsverbanden op de kaart'. Dit zijn twee instrumenten voor de verantwoording en sturing van gemeenten en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Zowel de Monitor AOJ als Samenwerkingsverbanden op de kaart zijn bedoeld als aanjager voor professionals om met elkaar in gesprek te gaan. Beide instrumenten kunnen ingezet worden in de eigen organisatie, maar ook in gesprek met andere gemeenten, samenwerkingsverbanden en schoolbesturen.

Op basis van de verzamelde data – die ook onderling vergelijkbaar zijn – kan hierover een inhoudelijk gesprek worden gevoerd. Het vertrekpunt is de samenwerking op het gebied van wat kinderen, jongeren en hun ouders nodig hebben.

Versterken verbinding onderwijs-jeugdhulp

Door middel van cijfers versterkt de Monitor AOJ de sturing op de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp in de regio, door een feitelijke weergave van de huidige en de toekomstige situatie te geven. Zo kan de gebruiker bijvoorbeeld in één oogopslag zien hoe de jeugdpopulatie in de regio eruitziet en opgroeit. Ook geeft de monitor een inkijkje in hoeveel jeugd gebruikmaakt van jeugdhulp en onderwijsondersteuning en wat de risicofactoren zijn voor potentieel jeugdhulpgebruik. Daarnaast biedt het instrument benchmarks op het niveau van de gemeente, de samenwerkingsverbandregio en het landelijk gemiddelde aan.

Op de website Samenwerkingsverbanden op de kaart staat diverse data over de samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo, zoals het aantal leerlingen in het regulier, speciaal en praktijkonderwijs, de reservepositie, de organisatievorm en het toezicht. Hierover is zowel per samenwerkingsverband als op landelijk niveau informatie beschikbaar.

Informatiebijeenkomst

Voor geïnteresseerden in de cijfers en mogelijkheden van de twee instrumenten vindt op donderdag 23 april van 10.00 tot 12.00 uur een informatiebijeenkomst plaats. De bijeenkomst geeft inzicht in welke gegevens beschikbaar zijn via beide instrumenten.

De bijeenkomst is geschikt voor iedereen met interesse in de publieke cijfers rondom passend onderwijs, samenwerkingsverbanden en jeugdzorg. Aanmelden voor de demonstratie van de twee websites kan via de website van de VO-raad.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies