Nieuws van het NJi

Checklist helpt gemeenten bij aanpak loverboyproblematiek

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de integrale aanpak van mensenhandel, waar ook loverboyproblematiek onder valt. Daarom maakte het Nederlands Jeugdinstituut de checklist ‘Hoe pak je loverboyproblematiek aan?’, waarmee gemeenten systematisch na kunnen gaan of hun beleid voor de aanpak van loverboyproblematiek op orde is. Op 26 september werd het eerste exemplaar overhandigd aan Corine Dijkstra, wethouder in Gouda. Dijkstra: 'Ik zie het belang van de bewustwording over loverboyproblematiek in mijn gemeente. Ik ben zeer gemotiveerd om hierbij gebruik te maken van de checklist.'

Loverboys zijn mensen die met verleidingstechnieken, manipulatie, chantage en geweld jongeren inpalmen om voor hen te gaan werken in de prostitutie en andere illegale sectoren. Deze ernstige vorm van mensenhandel heeft grote gevolgen voor de slachtoffers. De aanpak van loverboyproblematiek kent ten opzichte van de brede aanpak van mensenhandel een aantal specifieke elementen die bijzondere aandacht vergen. Dit heeft consequenties voor de activiteiten gericht op preventie en de signalering van slachtoffers.

De checklist

De checklist is zowel voor gemeenten die eigen beleid hebben op deze problematiek als voor gemeenten die hier in de regio op samenwerken. Door het gebruik van de checklist kunnen zij hun beleid voor de aanpak van loverboyproblematiek gericht vormgeven of verder aanscherpen. De informatie in de publicatie is geordend aan hand van vijf thema’s: kennis en bewustwording; preventie en voorlichting; signaleren en melden; samenwerken in de zorg- en veiligheidsketen; opvang, behandeling en nazorg.

Meer informatie

De checklist is hier te downloaden. Deze publicatie maakt deel uit van een grotere reeks publicaties rondom de aanpak van loverboyproblematiek en mensenhandel. In het dossier Slachtoffers loverboys staat alle beschikbare publicaties over dit onderwerp.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies