Nieuws van het NJi

Bruggenbouwer tussen beleid, kennis en praktijk

'Om onze maatschappelijke opgaven te realiseren, moeten we kennis uit wetenschap, praktijk en beleid veel beter aan elkaar knopen, reflecteren en evalueren.' Daarin ziet Ans van de Maat, sinds kort directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut, een rol weggelegd voor het instituut. In het relatiemagazine NJij? licht Van de Maat haar visie toe.

Beleid, praktijk en wetenschap mogen niet langer los van elkaar opereren, is de overtuiging van Ans van de Maat. Als bestuurder van verschillende zorgaanbieders heeft zij ervaren hoe belangrijk het is om met kennis van zaken te werken aan betere zorg voor kinderen. Tegelijkertijd constateert zij ook dat in de hectiek van alledag reflectie er veelal bij inschiet. Hierdoor krijgen problemen vaak een ad-hoc-oplossing en blijft de bredere context buiten beschouwing.

Over een paar jaar moet het vanzelfsprekend zijn dat deze verschillende werelden elkaar opzoeken en versterken om maatschappelijke vragen te tackelen. 'Neem kindermishandeling. Daarvoor ontwikkelen we mooie richtlijnen en allerlei afvinklijstjes. Natuurlijk helpt dat om kindermishandeling te signaleren. Maar waarom lukt het ons dan nog steeds niet om het aantal slachtoffers terug te dringen? Ik ben ervan overtuigd dat dit met allerlei losse projectjes en instrumenten ook nooit gaat gebeuren. We kunnen alleen een verschil maken als we een beweging in gang zetten waarbij we beschikbare kennis, kunde en kwaliteit benutten, als we samen reflecteren, evalueren en verbeteren.'

Van de Maat krijgt in haar gesprekken met gemeenten, kennisinstituten en voormalige collega-zorgaanbieders bijval voor haar visie. Maar daarmee is de vertaling naar de praktijk nog niet gemaakt. 'Er zijn goede voorbeelden maar die vragen nog meer rijpingstijd om de bewegingen tot volle wasdom te laten komen.'

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies